Nieuws

Legal Graphic

Advocaten gebruiken tekst, veel tekst. Dat kan problemen onoverzichtelijk maken. Daarom presenteren wij onze kennis ook op een andere manier; visueel. Met gebruik van legal graphics. Op deze manier worden complexe problemen in een oogopslag overzichtelijk. Als voorproefje hebben wij in deze nieuwsbrief “Het Verbetertraject” opgenomen. Als je hier meer over wilt weten, staan wij graag voor je klaar.

Opzegverbod bij ziekte

Het is algemeen bekend dat de zieke werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden. Ook is het wel bekend dat dit opzegverbod in principe niet geldt wanneer de ziekte ontstaat nadat er al een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Maar wat geldt er als er werknemer zich ziek meldt op de dag waarop de ontslagaanvraag is ingediend?

Stageovereenkomst ≠ Arbeidsovereenkomst

De stageovereenkomst kan een arbeidsovereenkomst zijn. Dat hoeft niet. De stageovereenkomst is niet wettelijk geregeld. Wel heeft de overeenkomst een aantal kenmerken van een arbeidsovereenkomst, waardoor de stageovereenkomst soms (onbedoeld) van kleur verschiet en als een arbeidsovereenkomst wordt gezien. Dit kan grote gevolgen hebben voor de stagiair/werknemer en de stageverlener /werkgever, omdat dan het arbeidsrecht van toepassing is.

De Proeftijd

Het proeftijdbeding komt vaak voor in de arbeidsovereenkomst, zowel in contracten voor bepaalde tijd als in contracten voor onbepaalde tijd. Met de invoering van de Wet werk en Zekerheid en de huidige plannen van het kabinet is het een interessant beding om eens onder de loep te nemen.

#Metoo in het Arbeidsrecht

Vorig jaar oktober begon de #metoo discussie in Amerika en een paar weken later begon deze ook in Nederland. Met de hashtag metoo onthullen slachtoffers van seksuele intimidatie hun verhaal. Niet zelden vinden de incidenten plaats binnen de arbeidsrelatie. Welke verplichtingen rusten er op de werkgever om dit tegen te gaan en welke mogelijkheden biedt de wet om hiertegen op te treden?

Het Studiekostenbeding

Het komt regelmatig voor dat een werknemer tijdens zijn dienstverband scholing geniet. De scholing van een werknemer kan voor beide partijen voordeling zijn. Sinds de invoering van de WWZ is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Hiermee is scholing nog belangrijker geworden binnen de arbeidsrelatie.