Nieuws

De Proeftijd

Het proeftijdbeding komt vaak voor in de arbeidsovereenkomst, zowel in contracten voor bepaalde tijd als in contracten voor onbepaalde tijd. Met de invoering van de Wet werk en Zekerheid en de huidige plannen van het kabinet is het een interessant beding om eens onder de loep te nemen.

#Metoo in het Arbeidsrecht

Vorig jaar oktober begon de #metoo discussie in Amerika en een paar weken later begon deze ook in Nederland. Met de hashtag metoo onthullen slachtoffers van seksuele intimidatie hun verhaal. Niet zelden vinden de incidenten plaats binnen de arbeidsrelatie. Welke verplichtingen rusten er op de werkgever om dit tegen te gaan en welke mogelijkheden biedt de wet om hiertegen op te treden?

Het Studiekostenbeding

Het komt regelmatig voor dat een werknemer tijdens zijn dienstverband scholing geniet. De scholing van een werknemer kan voor beide partijen voordeling zijn. Sinds de invoering van de WWZ is de werkgever verplicht de werknemer opleidingen of cursussen te laten volgen die noodzakelijk zijn voor de uitoefening van zijn functie. Hiermee is scholing nog belangrijker geworden binnen de arbeidsrelatie.

De Billijke vergoeding na het ‘kappersarrest’

In een eerder artikel schreven wij al over een recente uitspraak van de Hoge Raad met betrekking tot de billijke vergoeding. De Hoge Raad oordeelde in dit arrest onder andere dat de hoogte van de billijke vergoeding grotendeels afhankelijk is van de omstandigheden van het geval. Het vaststellen van de hoogte van een billijke vergoeding is dan ook maatwerk. Om enig houvast te bieden benoemde de Hoge Raad enkele elementen die kunnen meewegen bij de berekening van de hoogte van de billijke vergoeding.

Het regeerakkoord: “Balans op de arbeidsmarkt”

De plannen voor de komende vier jaar van de VVD, CDA, D66 en ChristenUnie zijn bekend. Ook voor het arbeidsrecht heeft het nieuwe kabinet een aantal wijzigingen aangekondigd. Hieronder een overzicht van de belangrijkste voornemens. Cumulatie ontslaggronden Met de invoering van de Wet Werk en Zekerheid zijn de ontslaggronden gelimiteerd en is ontslag soms onnodig moeilijk …

Loes Sluiter versterkt ons team, en Martine gaat op wereldreis!

Loes Sluiter versterkt sinds deze maand ons team. Loes is sinds 2010 advocaat en heeft zich van begin af aan toegelegd op het arbeidsrecht. Zij kijkt er naar uit om met u te gaan samenwerken.

Martine Messink is sinds deze maand op wereldreis. Zij gaat zes maanden lang (met name) Azië ontdekken. Gelukkig komt zij in april 2018 weer terug bij ons!