Specialist in
Arbeidsrecht

Waarom juist Workx Advocaten?

 • Workx advocaten is specialist in arbeidsrecht. Op het allerhoogste niveau. Wij houden van ons vak en dat zie je terug in de resultaten.
 • Wij werken snel. En staan in nauw contact met onze cliënten. Het is onze overtuiging dat dit het verschil kan maken.
 • Arbeidsrecht is mensenwerk. Wij staan bekend om onze betrokkenheid en persoonlijke benadering.

Workx
Advocaten

is er voor

 • Werkgevers
 • Werknemers
 • Start ups
 • Expats
 • Ondernemingsraden
 • Bestuurders
 • ZZP-ers

Wij zijn specialist in

 • Ontslag
 • Arbeidsvoorwaarden
 • Medezeggenschap
 • Reorganisaties
 • Managementovereenkomsten
 • Internationale arbeidsrechtelijke kwesties
 • Outsourcing en overgang van onderneming
 • Payrolling

Ook voor
mediation

 • Exit-mediation
 • Mediation bij arbeidsongeschiktheid
 • Mediation voor overige arbeidsrechtelijke conflicten

Wij zijn trots op
de samenwerking met onze
relaties

HetLaatsteNieuws

Werk en ouderschap beter combineren?

Recent is de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen door de Tweede Kamer. Werknemers krijgen volgens het voorstel recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte van een kind. Aanleiding hiervoor is de noodzakelijke implementatie van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Voor het grootste gedeelte voldoet de Nederlandse wetgeving al aan deze Europese richtlijn, maar nog niet voor wat betreft het recht van iedere werknemer op 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Bel of
mail ons
voor vragen!