Mediation

Niet elke arbeidsrechtelijke kwestie leent zich voor “traditionele” conflictoplossing. Juist bij conflicten in de werksfeer kan bovenmatig veel tijd en energie verloren gaan aan het vinden van een passende oplossing. Mediation kan in dat geval een effectief en beduidend minder kostbaar middel zijn om tot een oplossing van het conflict te komen.

Wij analyseren met partijen het conflict en brengen de relevante belangen in kaart. Vervolgens begeleiden wij partijen bij de inventarisatie van oplossingen en daaropvolgende onderhandelingen. Door onze uitgebreide arbeidsrechtelijke kennis zijn wij in staat om snel tot de kern door te dringen.

Bel of
Mail ons
met vragen