Nieuws

UPDATE ARBEIDSRECHT: (WETS-) WIJZIGINGEN 2022

De afdeling arbeidsrecht van de Nederlandse wetswijziging heeft wederom niet stil gezeten. Ook in 2022 verandert er weer een hoop in arbeidsrechtland. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke (wets-)wijzigingen die in 2022 ingevoerd gaan worden die gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie.

Kan privé (wan)gedrag van een werknemer arbeidsrechtelijke gevolgen hebben?

Een werknemer is verplicht om zich binnen het kader van de arbeidsovereenkomst als goed werknemer te gedragen. In beginsel heeft een werkgever weinig te zeggen over hetgeen een werknemer doet in zijn vrije tijd. Maar is er wel een duidelijk onderscheid te maken tussen werk en privé? En is deze grens nog wel zo duidelijk vanwege onder andere sociale media? En welke rol speelt bijvoorbeeld een gedragscode of een personeelshandboek in deze discussie? Wij zullen daar hieronder dieper op ingaan.

Werk en ouderschap beter combineren?

Recent is de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen door de Tweede Kamer. Werknemers krijgen volgens het voorstel recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte van een kind. Aanleiding hiervoor is de noodzakelijke implementatie van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Voor het grootste gedeelte voldoet de Nederlandse wetgeving al aan deze Europese richtlijn, maar nog niet voor wat betreft het recht van iedere werknemer op 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Prikvrijheid voor werknemers: of toch niet?

Eerder schreven wij over de zorgplicht van werkgevers in combinatie met het verzoek aan de werknemer om op kantoor te komen werken gedurende het thuiswerkadvies van de overheid. Dit artikel kan hier worden gevonden. Een hot topic in het verlengde daarvan is de vraag of werkgevers alleen gevaccineerde werknemers mogen toelaten op de werkvloer. Een worsteling tussen de zorgplicht van de werkgever vs. privacy / lichamelijke integriteit van de werknemer. Wie gaat deze worsteling winnen?

Remote werken. Here to stay?

In maart 2020 dachten we nog dat het verplichte thuiswerken slechts een paar weken zou duren. Maar na ruim een jaar is het voor velen onder ons nog steeds een dagelijkse realiteit. Hoewel groen licht is gegeven voor werken op kantoor (mits anderhalve meter afstand), blijft thuiswerken voor veel werknemers de norm.