Nieuws

Werk en ouderschap beter combineren?

Recent is de Wet betaald ouderschapsverlof aangenomen door de Tweede Kamer. Werknemers krijgen volgens het voorstel recht op 9 weken betaald ouderschapsverlof gedurende het eerste jaar na de geboorte van een kind. Aanleiding hiervoor is de noodzakelijke implementatie van de Europese Richtlijn betreffende het evenwicht tussen werk en privéleven voor ouders en mantelzorgers. Voor het grootste gedeelte voldoet de Nederlandse wetgeving al aan deze Europese richtlijn, maar nog niet voor wat betreft het recht van iedere werknemer op 2 maanden betaald ouderschapsverlof.

Prikvrijheid voor werknemers: of toch niet?

Eerder schreven wij over de zorgplicht van werkgevers in combinatie met het verzoek aan de werknemer om op kantoor te komen werken gedurende het thuiswerkadvies van de overheid. Dit artikel kan hier worden gevonden. Een hot topic in het verlengde daarvan is de vraag of werkgevers alleen gevaccineerde werknemers mogen toelaten op de werkvloer. Een worsteling tussen de zorgplicht van de werkgever vs. privacy / lichamelijke integriteit van de werknemer. Wie gaat deze worsteling winnen?

Remote werken. Here to stay?

In maart 2020 dachten we nog dat het verplichte thuiswerken slechts een paar weken zou duren. Maar na ruim een jaar is het voor velen onder ons nog steeds een dagelijkse realiteit. Hoewel groen licht is gegeven voor werken op kantoor (mits anderhalve meter afstand), blijft thuiswerken voor veel werknemers de norm.

Reorganisatie

Hoewel het grootste gedeelte van de maatregelen – gelukkig – sneller en sneller wordt opgeheven, zijn veel bedrijven hard geraakt door de coronacrisis. Om het hoofd boven water te houden kan het daarom noodzakelijk zijn om te reorganiseren.

Wijzigingen voor werkgevers en werknemers in Nederland als gevolg van de Brexit

Voordat corona het dagelijkse nieuws bepaalde, stond de Brexit dagelijks in de kranten. Inmiddels is het al een tijdje stiller rondom de Brexit en de gevolgen hiervan. Dit betekent niet dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie geen gevolgen heeft voor werkgevers en werknemers in Nederland. In dit overzichtsartikel gaan wij in op de gewijzigde posities van werkgevers en werknemers in Nederland.