Nieuws

Update NOW

Zoals aangekondigd in ons eerdere artikel geldt met ingang van 1 oktober jl. de NOW 3. De tekst van de NOW 3 is inmiddels gepubliceerd en wij lichten de wijzigingen ten opzichte van de eerdere NOW regelingen graag nogwat nader toe.

NOW 3

Vanaf 1 oktober zal de NOW 3 gaan gelden. De systematiek (compensatie op basis van een subsidie van een deel van de loonsom bij substantieel omzetverlies) zal grotendeels hetzelfde blijven. Toch is er ook een aantal wijzigingen.

Workx is weer een nieuwe arbeidsrechtadvocaat rijker!

Alain Heunen is voor de zomer op 1 juli gestart en sindsdien onderdeel van het Workx team, maar heeft tot nu geen introductie op de website gehad en dat hoort er bij Workx zeker bij. Met de komst van Alain bestaat het Workx team nu uit 9 gespecialiseerde arbeidsrechtadvocaten.

Workx (re)organiseert

De coronacrisis heeft impact op iedereen. Het zijn moeilijke tijden en veel bedrijven ontkomen niet aan gedwongen afscheid van personeel. Dit is niet eenvoudig. En op juridisch gebied geldt een oerwoud aan regels waarmee rekening moet worden gehouden. Workx maakt dit overzichtelijk. Wij houden het graag simpel, in 3 stappen. Ontslaan is al moeilijk genoeg.

Ontslagaanvraag en nieuwe Uitvoeringsregels UWV

Momenteel komt het vaak voor: ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Werkgevers ervaren problemen door de coronacrisis of besluiten de organisatie anders in te richten. In het geval zij daarbij werknemers wil ontslaan komt het UWV in beeld. Veelal zal eerst worden geprobeerd in onderling overleg via een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet, dan zal een ontslagaanvraag bij het UWV moeten worden ingediend.