Nieuws

Discriminatievrije werving & selectie

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktdiscriminatie, zowel bewust als onbewust, structureel voorkomt. De regering heeft al geruime tijd de intentie om hier iets aan te doen. Een belangrijk onderdeel van de voorgestelde maatregelen is het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij weving en selectie. Dit wetsvoorstel beoogt, in aanvulling op al bestaande gelijke behandelingswetgeving, discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen, waardoor iedereen een gelijke kans heeft in het zoeken (en behouden) van een baan.

Let op: wettelijke vakantiedagen 2022 vervallen op 1 juli 2023

Werknemers hebben nog zo’n twee maanden de tijd om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen; daarna vervallen ze in principe en kunnen werknemers ze niet meer gebruiken. Als werkgever moet je werknemers op tijd actief wijzen op het opnemen van vakantie en het verval van wettelijke vakantiedagen. Tijdig wil zeggen: op een moment dat werknemers nog daadwerkelijk vakantie kunnen opnemen. Nu is dus het moment om werknemers hierop te wijzen.

Reorganiseren anno 2023

Reorganiseren in 2023? Het UWV heeft deze maand nieuwe uitvoeringsregels geïntroduceerd voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zetten wij op een rij.

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers

Met spanning werd gewacht op de uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Op 24 maart 2023 deed de Hoge Raad uitspraak en werd voornoemde vraag bevestigend beantwoord: de maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers. Wat betekent dit voor de arbeidsrechtpraktijk? En staan ons nog andere ontwikkelingen te wachten?

Meer grip op ziekmeldingen bij arbeidsconflicten? Het is mogelijk met een arbeidsconflictenprotocol.

Een arbeidsconflict brengt in veel gevallen spanning en emoties met zich. Die spanning en emoties zijn een normale reactie op een bijzondere situatie, maar rechtvaardigen in beginsel niet dat de werknemer zich ziek meldt. Wil je binnen je bedrijf arbeidsconflicten zien te voorkomen, of deze in elk geval op een juiste wijze begeleiden zodat een meningsverschil niet onnodig tot ziekmeldingen leidt? Zorg dan naast het re-integratie protocol ook voor een arbeidsconflictenprotocol met afspraken over de omgang met een arbeidsconflict. Wij vertellen je hier graag meer over.

Wet bescherming klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Per 18 februari 2023 is deze wet gewijzigd en heet deze wet de Wet Bescherming Klokkenluiders. De Wet Bescherming Klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie (Richtlijn (EU) 2019/1937) en vervangt dus de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.