Nieuws

Handhaving van het concurrentiebeding

1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Jaarlijks vinden er zo’n 200 rechtszaken plaats over de handhaving ervan. Het blijft dus een ‘hot topic’ in arbeidsrechtland. Reden voor ons om het concurrentiebeding weer eens onder de aandacht te brengen.

Disfunctioneren en het verbetertraject

Voor een ontbinding door de rechter op grond van disfunctioneren (officieel de “d” grond – ongeschiktheid tot het verrichten van de bedongen arbeid) is het aantonen van disfunctioneren alleen niet voldoende. De werkgever moet ook aantonen de werknemer een serieuze en reële gelegenheid te hebben geboden om zijn functioneren te verbeteren, eventueel met behulp van …

Vakantiedagen: verplichtingen werkgever

Vakantie is voor iedereen noodzakelijk. Het zorgt voor de nodige ontspanning en vrije tijd die we allemaal nodig hebben. Dit wordt ook wel de recuperatiefunctie van vakantie genoemd. Als werkgever heb je zelfs een (actieve) informatie- en zorgverplichting richting werknemers die erop gericht moet zijn om hen in staat te stellen vakantiedagen op te nemen. De vakantieperiode komt er weer aan, daarom hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

Privacy en arbeidsrecht

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van kracht gegaan. De AVG heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Inmiddels bestaat de AVG 1 jaar, reden om deze eens onder de aandacht te brengen.

Uitnodiging seminar: de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB)

Het is zover: de WAB komt er definitief aan! Op 28 mei jl. heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel voor de WAB aangenomen. De WAB zal al per 1 januari 2020 van kracht worden. Alle reden dus om snel voorbereidingen te treffen voor wéér een belangrijke wetswijziging op het gebied van arbeidsrecht. Wij organiseren daarom een seminar over de WAB. Je bent van harte welkom, ook als je geen klant bent van Workx.