Nieuws

Op welk loon heeft een werknemer recht tijdens ziekte?

Welke financiële aanspraken heeft een werknemer tijdens ziekte? Hoe lang geldt de loondoorbetalingsverplichting? En heeft de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als sprake is van ziekte door wellicht onverantwoorde keuzes, nog invloed op de loondoorbetalingsverplichting? We geven graag antwoord op deze vragen.

De groene arbeidsovereenkomst – Workx seminar Employer Branding

Duurzaamheid speelt in onze maatschappij een steeds grotere rol. Ook op de werkvloer wordt de roep om duurzaamheid steeds luider. In toenemende mate zien wij dat werkgevers duurzaamheid (hoog) op de agenda hebben staan. Een recent voorbeeld hiervan is de opkomst van de zogeheten ‘’groene arbeidsovereenkomst.’’

Vooruitblik 2023!

Allereerst willen wij iedereen namens Team Workx nog een heel gelukkig nieuwjaar wensen. Hieronder volgt een korte Workx update en daarna volgt een overzicht van de belangrijkste wetswijzigingen van 2023.

Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting?

De herplaatsingsverplichting is één van de hobbels die moet worden genomen voordat tot een ontslag kan worden overgegaan. Naast het hebben van een ontslaggrond, is voor een ontslag namelijk vereist dat herplaatsing van de werknemer binnen een redelijke termijn niet in de rede ligt. Kortom, als niet aan de herplaatsingsverplichting is voldaan, geen ontslag. Maar …

Vaststellingsovereenkomst sluiten met een zieke werknemer?

Om verschillende reden kan bij een werkgever het idee ontstaan om met wederzijds goedvinden afscheid te nemen van een zieke werknemer (door middel van een vaststellingsovereenkomst). Soms omdat de werknemer hier zelf om vraagt. Soms denk je als werkgever dat het de gezondheid van de werknemer ten goede zou komen als hij ergens anders kan gaan werken en niet meer hoeft te re-integreren bij zijn huidige werk. En soms is tijdens een mediationtraject gezamenlijk besloten om uit elkaar te gaan. Maar er zijn hier wel wat valkuilen. Waar moet je op letten?