Nieuws

NOW 2.0

De voorwaarden voor de tweede aanvraagperiode van de NOW zijn bekend. Hieronder de belangrijkste zaken die zijn veranderd bij NOW 2.0. Het streven is dat de NOW 2.0 aanvraag vanaf 6 juli 2020 kan worden gedaan.

Verlenging NOW

Zojuist is bekend geworden dat de NOW met 3 maanden wordt verlengd (juni tot en met augustus). De voorwaarden van de verlengde NOW zijn op een paar punten aangepast.

Recht op transitievergoeding bij substantiële loonsverlaging?

Eerder schreven wij in dit artikel over de vraag of bij deeltijdontslag een gedeeltelijke transitievergoeding is verschuldigd. Deze vraag werd door de Hoge Raad bevestigend beantwoord. Naar aanleiding daarvan ontstond de vraag of ook een gedeeltelijke transitievergoeding is verschuldigd bij een substantiële loonsverlaging. De Hoge Raad heeft hier recent duidelijkheid over gegeven.

Wijziging NOW-regeling voor concerns

De NOW-regeling is met grote spoed tot stand gekomen. De regeling is bewust simpel en eenvoudig gehouden om snel tot uitvoering te kunnen overgaan. Het is dan ook niet zo vreemd dat er korte tijd na inwerkingtreding enkele zwakke plekken zichtbaar werden en besloten is tot een aanpassing in de NOW-regeling. De aanpassing betreft een praktisch knelpunt waar werkgevers/vennootschappen tegen aan kunnen lopen wanneer zij deel uitmaken van een concern.

De NOW-regeling: so far, so good

Zoals wij eerder lieten weten, is de “NOW-regeling” (Tijdelijke noodmaatregel overbrugging voor behoud van werkgelegenheid) op 31 maart jl. van kracht geworden. Het UWV loket waar deze subsidie kan worden aangevraagd, is op maandag 6 april jl. geopend. De eerste week zijn al veel aanvragen ingediend en wij weten dat de eerste voorschotbetalingen vandaag al zijn gedaan.