Nieuws

Zieke werknemers en de nieuwe verzuim-ontzorg-verzekering

Ziekte op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Dit kan voor zowel werkgever als werknemer tot lastige situaties leiden. Veel werkgevers hebben moeite met alle regels waar zij aan moeten voldoen.Onder andere de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken en de daaraan gekoppelde re-integratieverplichtingen vallen werkgevers zwaar. Loonsancties liggen op de loer.

Slapende dienstverbanden: een korte update!

Na twee jaar ziekte kan je als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen of partijen kunnen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Na een opzegging met toestemming van het UWV is de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers ervaren dit vaak als onrechtvaardig. Daarom beëindigen veel werkgevers het dienstverband niet. Het dienstverband wordt dan ‘slapend’ gehouden, zodat de transitievergoeding niet, althans nóg niet betaald hoeft te worden. Tot voor kort was dit geen probleem en kon de werkgever niet worden gedwongen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daar is mogelijk verandering in gekomen.

De ‘’uitwisselbare functie’’

Op 15 februari van dit jaar heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over het criterium “uitwisselbare functie”. De uitwisselbare functie komt in beeld op het moment dat een werkgever arbeidsplaatsen wil laten vervallen vanwege bedrijfseconomische redenen.

Publicatie Workx advocaten!

Marnix Ritmeester en Annieck van Nimwegen hebben afgelopen maand een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift ArbeidsRecht van Wolter Kluwer (2019/7).
Het artikel ziet op de Wet op Ondernemingsraden (de: “WOR”) en gaat specifiek over de relatie tussen artikel 24 en artikel 25 WOR.

Workx-mijlpaal: onze eerste advocaat-stagiaire!

Wij zijn heel trots om te kunnen melden dat Annieck van Nimwegen ons team sinds deze maand versterkt als arbeidsrecht advocaat. Annieck is onze eerste advocaat-stagiair! Annieck is weliswaar nieuw in de functie van advocaat, maar nieuw binnen Workx is zij allerminst.