Nieuws

WAB Update 4: Premiedifferentiatie WW

De premiedifferentiatie WW heeft als doel om de arbeidsmarkt in ‘balans’ te brengen, maar vergt de nodige inspanningen van de werkgever. Met de nieuwe vorm van premiedifferentiatie WW is de hoogte van de WW-premie niet meer gerelateerd aan de sector waarin de werkgever actief is. De aard van de arbeidsovereenkomst – vast of flexibel – is vanaf 1 januari 2020 bepalend voor de hoogte van de WW-premie.

Wake up call: uitspraak slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een werkgever een dienstverband ‘slapend’ mag houden. Eerder achtte de Advocaat-Generaal het in strijd met goed werkgeverschap om een dienstverband met een langdurige zieke werknemer slapend te houden, ter voorkoming van betaling van de transitievergoeding (zie hier onze eerdere update). De Hoge Raad volgt deze lijn.