Arbodienst aansprakelijk bij verkeerde advisering aan werkgever

Arbodienst aansprakelijk

Arbodienst aansprakelijk

Arbodienst aansprakelijk bij verkeerde advisering aan de werkgever
Op 10 juni j.l. heeft de Rechtbank Midden-Nederland uitgemaakt dat onder omstandigheden de arbodienst aansprakelijk kan worden gesteld voor de schade die de werkgever lijdt door een loonsanctie (Rechtbank Midden-Nederland 10-06-2015 ECLI:NL:RBMNE:2015:3972).

Uitspraak rechtbank

In deze zaak bleek dat de werknemer al geruime tijd aan psychische klachten leed, maar dat doorverwijzing door de bedrijfsarts voor psychische hulpverlening achterwege was gebleven. Dat terwijl de richtlijnen een doorverwijzing voorschreven en de bedrijfsarts geen gegronde rechtvaardiging had voor het uitblijven van de verwijzing. Volgens de rechter is aannemelijk dat als verwijzing wel plaats had gevonden, de schade beperkter zou zijn. De werkgever had echter zelf de schade had kunnen beperken door eerder een deskundigenoordeel aan te vragen bij het UWV. Daarom stelt de rechtbank dat 20% van de schade voor rekening van de werkgever dient te komen.

Onder omstandigheden is het dus mogelijk om de schade in verband met een loonsanctie op de arbo-dienst te verhalen. In de verhouding tot de werknemer blijft een werkgever overigens zelf aansprakelijk voor het voldoen aan de re-integratieverplichtingen. Dit ook wanneer de bedrijfsarts verkeerd of onvolledig heeft geadviseerd. Werkgever is in dit verband immers juridisch verantwoordelijk voor de door hem ingeschakelde derde(n). Om een dergelijke aansprakelijkheid voor te zijn, kan het daarom verstandig zijn om tijdig een deskundigenoordeel bij het UWV aan te vragen.