Cameratoezicht op de werkvloer

Recent heeft het Europees hof voor de Rechten van de Mens opnieuw bevestigd dat verborgen cameratoezicht op de werkvloer in beginsel niet is toegestaan. Dit kan namelijk leiden tot een inbreuk op de privacy van werknemers. Hoe zit het in Nederland nu met cameratoezicht?

Cameratoezicht op de werkvloer is onder bepaalde voorwaarden mogelijk, zonder dat dit leidt tot een privacy-inbreuk. Er moet daarbij onderscheid worden gemaakt tussen zichtbaar en verborgen cameratoezicht.

Cameratoezicht:

cameratoezicht