Opschortende en ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereen komst

Kun je als werkgever een arbeidsovereenkomst aangaan met een werknemer die nog niet het vereiste diploma heeft behaald, of die nog niet beschikt over de vereiste VOG verklaring? In sommige gevallen kan het opnemen van een opschortende of ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst uitkomst bieden. Wij gaan hier in dit artikel nader op in. Voor concreet advies over het opnemen of beoordelen van een opschortende of ontbindende voorwaarde, kun je uiteraard contact met ons opnemen. Wij kijken graag met je mee!

Ben je als werkgever verplicht om een inflatiecorrectie toe te passen op het salaris van je werknemers?

Als er gedurende enige tijd een inflatiecorrectie op het salaris van werknemers is toegepast dan kan je dit als werkgever niet zo maar wijzigen. Om de hoogte van de inflatiecorrectie die je op de salarissen toepast te kunnen wijzigen moet je dit goed onderbouwen en communiceren. Daarnaast kan het zo zijn dat je maatregelen moet nemen om de gevolgen voor werknemers te matigen. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken en denken graag mee. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op en wij kijken met je mee!

Let op: verval wettelijke vakantiedagen per 1 juli!

Het is weer bijna 1 juli. Dat betekent dat opgebouwde maar niet genoten wettelijke vakantiedagen van werknemers komen te vervallen. Wanneer komen wettelijke vakantiedagen te vervallen? En wanneer behoudt de werknemer wel zijn vakantiedagen?

Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, wat te doen?

Het is essentieel beleid te hebben over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer én om na ontvangst van de melding een goede afweging te maken of en hoe de klacht onderzocht wordt. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken en denken graag mee in dat proces. Ook helpen we graag mee in het voortraject, zoals de gedragscode op orde brengen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op en wij kijken met je mee!