Grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer, wat te doen?

Het is essentieel beleid te hebben over grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer én om na ontvangst van de melding een goede afweging te maken of en hoe de klacht onderzocht wordt. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken en denken graag mee in dat proces. Ook helpen we graag mee in het voortraject, zoals de gedragscode op orde brengen. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op en wij kijken met je mee!

Moeten werkgevers hun model arbeidsovereenkomst weer gaan aanpassen?

Naar aanleiding van een nieuw Europese richtlijn dient Nederland enkele wetswijzigingen per 1 augustus 2022 door te voeren. Deze wetswijziging heeft onder meer gevolgen voor de informatieplicht, scholingsplicht, verbod op een studiekostenbeding, verbod op nevenwerkzaamheden en detachering. Mogelijk dien je daar rekening mee te houden met het opstellen van een nieuwe arbeidsovereenkomst. Ook heeft dit mogelijk gevolgen voor dienstverbanden die voor 1 augustus 2022 zijn aangegaan. In dit artikel beschrijven wij de belangrijkste wetswijzigingen.

UPDATE ARBEIDSRECHT: (WETS-) WIJZIGINGEN 2022

De afdeling arbeidsrecht van de Nederlandse wetswijziging heeft wederom niet stil gezeten. Ook in 2022 verandert er weer een hoop in arbeidsrechtland. Hieronder geven we een overzicht van de belangrijkste arbeidsrechtelijke (wets-)wijzigingen die in 2022 ingevoerd gaan worden die gevolgen kunnen hebben voor uw organisatie.

Kan privé (wan)gedrag van een werknemer arbeidsrechtelijke gevolgen hebben?

Een werknemer is verplicht om zich binnen het kader van de arbeidsovereenkomst als goed werknemer te gedragen. In beginsel heeft een werkgever weinig te zeggen over hetgeen een werknemer doet in zijn vrije tijd. Maar is er wel een duidelijk onderscheid te maken tussen werk en privé? En is deze grens nog wel zo duidelijk vanwege onder andere sociale media? En welke rol speelt bijvoorbeeld een gedragscode of een personeelshandboek in deze discussie? Wij zullen daar hieronder dieper op ingaan.