Reorganiseren anno 2023

Reorganiseren in 2023? Het UWV heeft deze maand nieuwe uitvoeringsregels geïntroduceerd voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen. De belangrijkste wijzigingen en aanvullingen zetten wij op een rij.

De maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers

Met spanning werd gewacht op de uitspraak van de Hoge Raad over de vraag of de maaltijdbezorgers van Deliveroo in Nederland werkzaam waren op basis van een arbeidsovereenkomst. Op 24 maart 2023 deed de Hoge Raad uitspraak en werd voornoemde vraag bevestigend beantwoord: de maaltijdbezorgers van Deliveroo zijn werknemers. Wat betekent dit voor de arbeidsrechtpraktijk? En staan ons nog andere ontwikkelingen te wachten?

Meer grip op ziekmeldingen bij arbeidsconflicten? Het is mogelijk met een arbeidsconflictenprotocol

Een arbeidsconflict brengt in veel gevallen spanning en emoties met zich. Die spanning en emoties zijn een normale reactie op een bijzondere situatie, maar rechtvaardigen in beginsel niet dat de werknemer zich ziek meldt. Wil je binnen je bedrijf arbeidsconflicten zien te voorkomen, of deze in elk geval op een juiste wijze begeleiden zodat een meningsverschil niet onnodig tot ziekmeldingen leidt? Zorg dan naast het re-integratie protocol ook voor een arbeidsconflictenprotocol met afspraken over de omgang met een arbeidsconflict. Wij vertellen je hier graag meer over.

Wet bescherming klokkenluiders

Op 1 juli 2016 is de Wet Huis voor Klokkenluiders in werking getreden. Per 18 februari 2023 is deze wet gewijzigd en heet deze wet de Wet Bescherming Klokkenluiders. De Wet Bescherming Klokkenluiders komt voort uit een richtlijn van de Europese Unie (Richtlijn (EU) 2019/1937) en vervangt dus de oude Wet Huis voor Klokkenluiders. Wij zetten de belangrijkste wijzigingen voor je op een rijtje.

Belonen in bitcoins

‘Buying the Dip’ voor werkgevers of anders gezegd: belonen in cryptovaluta. Ook het Financieel Dagblad kopte op afgelopen Valentijnsdag “Een salaris in bitcoins: hoe werkt dat?” Zeker in de huidige tijden van arbeidskrapte en de moeilijke zoektocht naar behoud van (jonge) werknemers, vragen wij ons af: waar wacht de moderne werkgever nog op? Waarom wel een auto van de zaak of bedrijfsaandelen, maar geen cryptovaluta? Lees het in onze blog!

Op welk loon heeft een werknemer recht tijdens ziekte?

Welke financiële aanspraken heeft een werknemer tijdens ziekte? Hoe lang geldt de loondoorbetalingsverplichting? En heeft de oorzaak van de arbeidsongeschiktheid, bijvoorbeeld als sprake is van ziekte door wellicht onverantwoorde keuzes, nog invloed op de loondoorbetalingsverplichting? We geven graag antwoord op deze vragen.