Ziekte en vakantie; hoe zit dat eigenlijk?

Stel, je hebt een vakantie geboekt, maar je wordt vlak voor of tijdens die vakantie ziek. Kunnen de opgenomen vakantiedagen dan nog steeds van het vakantiesaldo worden afgeboekt? En hoe zit het met de werknemer die tijdens ziekte geen vakantie opneemt – vervallen zijn/haar vakantiedagen dan na verloop van tijd? Op die beide vragen is door de Hoge Raad eind vorig jaar duidelijkheid verschaft.

(Verwachte) Wetswijzigingen 2024

Een blik op de wetswijzigingen voor 2024: met een verhoging voor het minimumloon, de maximale transitievergoeding, de onbelaste thuiswerkvergoeding én de onbelaste reiskostenvergoeding, maar ook de verplichte co2 registratie voor werkgevers en de stijging van de AOW-leeftijd.

Wet werken waar je wilt

“Zie ik je morgen weer op kantoor?” De status quo vóór en eerlijk gezegd ook weer na corona. Terwijl, zo kopte het FD terecht: Minder reistijd, minder files, meer ruimte om de werkdag zelf in te delen én om tijdens kantooruren een wasje te draaien: over de voordelen van thuiswerken zijn de meeste werkenden het eens. Maar bieden werkgevers deze ruimte ook? Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ lijkt nog altijd relevant. Afgelopen dinsdag, 12 september, vond de plenaire behandeling plaats en op 26 september 2023 wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Afspraken tussen een werkgever over de arbeidsvoorwaarden worden over het algemeen in een arbeidsovereenkomst, cao of personeelshandboek opgenomen. Het uitgangspunt is dat wat partijen zijn overeengekomen niet kan worden gewijzigd, tenzij partijen een afwijking overeenkomen.
Er zijn echter situaties denkbaar waardoor het voor een werkgever toch noodzakelijk is om een arbeidsvoorwaarde van een werknemer of een groep werknemers eenzijdig te wijzigen. Denk aan een verandering in wetgeving of financiële omstandigheden, of het willen aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden. Een werknemer zal minder moeite hebben met een verandering in positieve zin, maar hoe zit het als de verandering een verslechtering voor de werknemer inhoudt? Wij gaan hier in dit artikel op in.

Per 1 juli 2023: aanpassing periode loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Steeds meer ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kiezen ervoor om actief te blijven en (door) te werken. In 2016 werd de Wet Werken na de AOW-leeftijd ingevoerd, waarbij de overheid maatregelen nam om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om arbeidsovereenkomsten aan te gaan met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Per 1 juli 2023 is die wet op een onderdeel gewijzigd; de termijn van loondoorbetaling tijdens ziekte na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is aangepast.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook in Nederland ging de hashtag #MeToo viral na de oproep van actrice Alyssa Milano op 15 oktober 2017 op Twitter: als alle vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag hun status zouden veranderen naar ‘Me Too’, krijgen we een idee van het omvang van het probleem. Inmiddels zijn we krap vijf jaar verder en blijkt de omvang ook in Nederland niet gering. Vele zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag – waaronder bij The Voice Of Holland – hebben al de revue gepasseerd.