Drie nieuwe arbeidsrecht advocaten binnen team Workx!

Workx is weer drie arbeidsrecht advocaten rijker; Naomi Cruickshank, Wies van Pesch en Margot Hoving. Met deze drie nieuwe aanwinsten bestaat het Workx team nu uit 13 advocaten. We zullen ze hieronder nog even kort aan jullie voorstellen. Naomi Cruickshank is sinds 1 oktober 2022 onderdeel van team Workx. Zij is sinds 2012 gespecialiseerd in …

Onderzoeksplicht werkgever bij opzegging door werknemer

Een werknemer maakt in een verhit gesprek een opmerking als “ik kom hier niet meer terug” of “ik stap op”. Mag dat worden gezien als een opzegging van de arbeidsovereenkomst? Als een werknemer de arbeidsovereenkomst opzegt en dus eenzijdig ontslag neemt, kan dit ernstige gevolgen hebben voor de werknemer, zoals het verlies van het recht op WW uitkering en de transitievergoeding. Een opzegging van de arbeidsovereenkomst door een werknemer moet daarom duidelijk en ondubbelzinnig zijn. Wanneer mag een werkgever begrijpen dat een werknemer de arbeidsovereenkomst heeft opgezegd? En heeft een werkgever onderzoeksplicht?

Opschortende en ontbindende voorwaarden in de arbeidsovereen komst

Kun je als werkgever een arbeidsovereenkomst aangaan met een werknemer die nog niet het vereiste diploma heeft behaald, of die nog niet beschikt over de vereiste VOG verklaring? In sommige gevallen kan het opnemen van een opschortende of ontbindende voorwaarde in de arbeidsovereenkomst uitkomst bieden. Wij gaan hier in dit artikel nader op in. Voor concreet advies over het opnemen of beoordelen van een opschortende of ontbindende voorwaarde, kun je uiteraard contact met ons opnemen. Wij kijken graag met je mee!

Ben je als werkgever verplicht om een inflatiecorrectie toe te passen op het salaris van je werknemers?

Als er gedurende enige tijd een inflatiecorrectie op het salaris van werknemers is toegepast dan kan je dit als werkgever niet zo maar wijzigen. Om de hoogte van de inflatiecorrectie die je op de salarissen toepast te kunnen wijzigen moet je dit goed onderbouwen en communiceren. Daarnaast kan het zo zijn dat je maatregelen moet nemen om de gevolgen voor werknemers te matigen. Wij hebben veel ervaring met dit soort vraagstukken en denken graag mee. Neem telefonisch of per e-mail contact met ons op en wij kijken met je mee!