Een oerwoud aan arbeidsrechtelijke regels

Dit is ons laatste artikel in de WAB-reeks. Naast de komst van de WAB per 1 januari 2020, staat er nog veel meer te gebeuren op het gebied van arbeidsrecht. Door alle nieuwe wetgeving is het lastig om door de bomen het bos te zien. Daarom hieronder een overzichtsartikel met de belangrijkste wijzigingen in 2020. Tot slot behandelen wij nog kort het rapport dat de commissie Regulering van Werk (‘’Commissie Borstlap’’) op 23 januari 2020 heeft uitgebracht.

WAB

De WAB is inmiddels van kracht per 1 januari 2020. Wij hebben de belangrijkste wijzigen in onze WAB updates besproken. Hieronder kun je makkelijk navigeren naar de verschillende artikelen en per onderwerp meer informatie vinden.

WAB update 1:   De ketenregeling
WAB update 2:   De transitievergoeding
WAB update 3:   De nieuwe ontslaggrond (‘i-grond’)
WAB update 4:   Premiedifferentiatie WW
WAB update 5:   Premiedifferentiatie WW werkgever opgelet: zijn je vaste contracten wel schriftelijk bevestigd door werkgever én werknemer
WAB update 6:   Compensatieregeling en wijziging transitievergoeding – werkgevers opgelet!
WAB update 7:   De oproepovereenkomst

Andere nieuwe regelgeving

Naast de WAB zal in 2020 ook andere arbeidsrechtelijke wetgeving wijzigen:

WIEG:  Per 1 juli 2020 geldt aanvullend geboorteverlof van tot maximaal 5 weken op basis van de WIEG (Wet invoering extra geboorteverlof). Nu geldt al dat een partner recht heeft op 5 dagen geboorteverlof bij een fulltime baan aan.

WNRA:  Per 1 januari 2020 is – kort samengevat – het arbeidsrecht ook van toepassing op (de meeste) ambtenaren. Een belangrijke wijziging in het ambtenarenrecht.

ZZP’ers  (Wet DBA):  Wet DBA is opgeschort tot 1 januari 2020. Wel zijn de mogelijkheden tot handhaven aangescherpt. De Wet DBA zal dit jaar een veel besproken onderwerp blijven en wij verwachten binnenkort meer duidelijkheid over de nieuwe wetgeving rondom ZZP.

MKB verzuim- ontzorgverzekering: Er is per 1 januari 2020 een verzekering voor kleine werkgevers voor de kosten van loondoorbetaling bij zieke werknemers. Zie ons eerdere artikel.

Verruiming werkkostenregeling: Vanaf 1 januari 2020 kunnen werkgevers tot EUR 2.000 meer aan onbelaste vergoedingen geven. De verruiming geldt voor de eerste EUR 400.000 van de loonsom.

We houden jullie uiteraard op de hoogte en op onze website zullen ook de verschillende onderwerpen nog aan bod komen.

Commissie Borstlap: het moet anders

De commissie is een onafhankelijke commissie die de werking van de huidige arbeidsmarkt heeft onderzocht. De commissie heeft op 23 januari 2020 haar eindrapport gepresenteerd. De titel van het rapport is: ‘’in wat voor land willen wij werken?’’

De commissie stelt vast dat de huidige regels rondom werk onvoldoende passen bij de wereld van werk anno 2020. De belangrijkste aanbeveling is dat Nederland snel moet werken aan een integraal herontwerp van de regels rondom werk op het gebied van arbeidsrecht, sociale zekerheid, fiscaliteit en persoonlijke ontwikkeling tijdens de loopbaan.

Kortom, als er voldoende draagvlak komt, is de kans  groot dat de huidige regelgeving wederom (tot op zekere hoogte) zal worden herzien.

Als je vragen hebt over bovenstaande of een andere arbeidsrechtelijke vraag hebt, neem gerust contract met ons op.