FAQ: Coronavirus

1. Mag een werknemer weigeren om naar het werk te komen vanwege angst op besmetting?

Dit hangt van de situatie af. Als er geen specifieke/concrete risico’s zijn en de werkgever heeft voldaan aan zijn zorgplicht (zie ons eerdere artikel over de zorgplicht hier), dan is er onvoldoende wettelijke grond voor een werknemer om niet op zijn werk te verschijnen. Als werkgever hoef je niet in te gaan op ongegronde angsten.

2. Wanneer betaal je als werkgever het loon door terwijl een werknemer niet kan komen werken vanwege (de gevolgen van) het coronavirus?

Als het gaat om werknemers die niet ziek zijn, maar niet in staat zijn naar het werk te komen vanwege verplichte quarantaine, reisbeperkingen of andere blokkades vanwege het coronavirus, dan moet de werkgever in beginsel het loon volledig doorbetalen. Een werknemer die ziek is ontvangt zijn of haar loon conform de gemaakte afspraken in de arbeidsovereenkomst of de cao over loondoorbetaling bij ziekte.

3. Wanneer kan je als werkgever de werktijdverkorting aanvragen?

De overheid maakt een beroep op werktijdverkorting vanwege het coronavirus mogelijk. Werkgevers worden dan gecompenseerd in de loonkosten door middel van een gedeeltelijke WW uitkering voor de werknemers die minder werk hebben. Er moet wel sprake zijn van werkvermindering direct als gevolg van het coronavirus. De werkvermindering moet gedurende 2 tot 24 weken minstens 20% lager zijn dan normaal. Zie hier ons eerdere artikel over de werktijdverkorting voor meer informatie.

4. Mag een werknemer weigeren om voor werk te reizen?

Als werkgever zal je voorafgaand aan een zakenreis moeten nagaan bij de officiële instanties (Ministerie van Buitenlandse Zaken) of het gebied veilig is. Als een werknemer gegronde, op feiten gebaseerde zorgen heeft, is een weigering om te reizen waarschijnlijk legitiem.

5. Kan je als werkgever de werknemer verbieden om naar bepaalde gebieden op vakantie te gaan?

Indien het een privé vakantie betreft niet. Als de werknemer naar een risicogebied gaat, kun je de werknemer wel verplichten om 2 weken thuis te werken met doorbetaling betaling van 100% van het salaris.

6. Heeft een werknemer recht op (betaald) verlof indien een familielid besmet is met het coronavirus, of als de kinderen niet meer naar de opvang of school kunnen omdat deze is gesloten vanwege het coronavirus?

De werknemer kan recht hebben op calamiteitenverlof of kortdurend verzuimverlof. Calamiteitenverlof is bedoeld voor kort verlof (met behoud van volledig loon) vanwege privé-noodgevallen. Hierin kun je bijvoorbeeld denken aan de eerste dag dat familielid ziek is/opgenomen is. Kortdurend verzuimverlof is bedoeld voor werknemers die bijvoorbeeld voor hun kinderen moeten zorgen (als ze ziek zijn). Deze vormen van verlof zijn bedoeld voor korte verlofperiodes en de duur is afhankelijk van de omstandigheden. Tijdens het kortdurend verzuimverlof heeft de werknemer in principe recht op 70% van het loon. Ook hier kunnen specifieke regels van toepassing zijn indien dit bijvoorbeeld in een CAO is geregeld.

Heb je zelf nog andere vragen? Mail ze gerust naar info@workxadvocaten.nl