Gentle reminder Workx Seminar

Op 22 november a.s. zal het Workx Seminar plaatsvinden met als thema: Burn-out – Ga er maar aan staan! Wij hebben nog enkele plekken beschikbaar. Ben je erbij? Laat het ons weten via een email aan: info@workxadvocaten.nl

Tijdens ons seminar zullen wij onder meer stilstaan bij de volgende onderwerpen:

• Welke verplichtingen maar ook welke rechten heeft een werkgever wanneer een werknemer uitvalt wegens burn-out?
• In hoeverre kun je als werkgever aansprakelijk worden gesteld voor een psychische beroepsziekte?
• Voorkomen is beter dan genezen; maar hoe pak je dat aan?

Tenslotte zal een bedrijfsarts vertellen over zijn kennis en (praktijk-)ervaring op het gebied van burn-outs.

Het programma duurt van 14.30 uur tot 16.30 uur met aansluitend een borrel.