Let op: wettelijke vakantiedagen 2022 vervallen op 1 juli 2023

Werknemers hebben nog zo’n twee maanden de tijd om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen; daarna vervallen ze in principe en kunnen werknemers ze niet meer gebruiken. Als werkgever moet je werknemers op tijd actief wijzen op het opnemen van vakantie en het verval van wettelijke vakantiedagen. Tijdig wil zeggen: op een moment dat werknemers nog daadwerkelijk vakantie kunnen opnemen. Nu is dus het moment om werknemers hierop te wijzen.

In het kort zijn wettelijke vakantiedagen in totaal anderhalf jaar geldig (tot 1 juli van het jaar na het jaar waarin ze zijn opgebouwd) en bovenwettelijke vakantiedagen vijf jaar. Hierover schreven wij eerder een uitgebreid artikel.

Specifieke vragen over dit onderwerp? Neem contact met ons op!