Lextec masterclass voor arbeidsjuristen: “Beloning en governance; een juridisch en maatschappelijk mijnenveld?”

arbeidsjuristen

Workx advocaten geeft ieder jaar een seminar op haar kantoor, bedoeld voor ondernemers, HR medewerkers en arbeidsjuristen. Op 2 november zullen twee partners van Workx, Bas den Ridder en Marnix Ritmeester, bovendien een externe masterclass geven.

Masterclass voor arbeidsjuristen

We brengen graag deze masterclass “Beloningsbeleid en governance; een juridisch en maatschappelijk mijnenveld?” onder de aandacht die Bas en Marnix zullen geven via opleidingsinstituut Lexteq (zie ook: https://lexteq.nl/cursus/beloningsbeleid-en-governance-een-juridisch-en-maatschappelijk-mijnenveld/). Deze masterclass is interessant voor zowel HR medewerkers als arbeidsjuristen.

Bas en Marnix zullen ingaan op de verschillende aspecten van het beloningsbeleid. De juridische aspecten zijn niet los te zien van de maatschappelijke discussie over beloningsbeleid; daar waar relevant zal de invloed van het maatschappelijk debat op de juridische regels worden belicht. Doel van de Masterclass is dat de deelnemers het eigen beloningsbeleid op een juridisch goede manier kunnen invullen.

WANNEER 2 november 2017, 13:30 – 17:00u

WAAR UP Building – Piet Heinkade 55, Amsterdam

INSCHRIJVEN https://lexteq.nl/cursus/beloningsbeleid-en-governance-een-juridisch-en-maatschappelijk-mijnenveld

Het UP Building biedt eigen parkeergelegenheid. Ook is de UP Building heel goed bereikbaar met de trein. Wij kijken uiteraard uit naar uw komst. Mocht u nog vragen hebben over deze masterclass, kunt u uiteraard contact opnemen met Bas of Marnix. Hun contactgegevens treft u op onze website.

Seminar 2018

Wij realiseren ons dat beloningsbeleid en governance een zeer specifiek onderwerp is en dat het mijnenveld lang niet bij alle organisatie speelt. In november 2018 zullen wij op ons kantoor weer een “gewoon” seminar houden met een onderwerp dat voor vrijwel iedereen relevant is. Het onderwerp zal in 2018 “ziekte en burn-out” zijn. Helaas neemt het aantal burn-outs de afgelopen jaren enorm toe. Er is ook sprake van een groeiend aantal burn-out bij jongeren; zowel starters als studenten. Dit baart uiteraard zorgen. Bovendien is het aantal burn-outs bij juristen, waaronder arbeidsjuristen, het hoogste. Tijdens het seminar zullen de juridische aspecten van ziekte en burn-out worden belicht. Bovendien zal er een toelichting worden gegeven op deze maatschappelijke ontwikkeling door een arbo-arts.