NOW 3

Vanaf 1 oktober zal de NOW 3 gaan gelden.

De systematiek (compensatie op basis van een subsidie van een deel van de loonsom bij substantieel omzetverlies) zal grotendeels hetzelfde blijven. Toch is er ook een aantal wijzigingen.

Zo zal de subsidieperiode van de NOW3 gelden voor negen maanden. Deze negen maanden zal worden opgedeeld in drie keer drie maanden, die ondernemers afzonderlijk kunnen aanvragen. De compensatie zal over negen maanden verder worden afgebouwd, terwijl de omzetdaling van 20% naar 30% gaat gedurende de NOW3.

Verder zal de korting op de subsidie bij bedrijfseconomisch ontslag vervallen. Wel komt er voor werkgevers gedurende de NOW3 periode een inspanningsplicht om werknemers die hun baan gaan verliezen, naar nieuw werk te begeleiden. Een werkgever die een ontslagaanvraag doet wegens bedrijfseconomische redenen zal met het UWV moeten overleggen over deze begeleiding. Voldoet een werkgever hier niet aan, dan komt een boete in beeld van 5% op het subsidiebedrag. Het is nog niet duidelijk hoe deze inspanningsverplichting precies geformuleerd wordt.

De tekst van de NOW 3 zal medio oktober volgen. Wordt vervolgd!