Ontslagaanvraag en nieuwe Uitvoeringsregels UWV

Momenteel komt het vaak voor: ontslag op basis van bedrijfseconomische redenen. Werkgevers ervaren problemen door de coronacrisis of besluiten de organisatie anders in te richten. In het geval zij daarbij werknemers wil ontslaan komt het UWV in beeld. Veelal zal eerst worden geprobeerd in onderling overleg via een vaststellingsovereenkomst met de werknemer overeenstemming te bereiken. Lukt dat niet, dan zal een ontslagaanvraag bij het UWV moeten worden ingediend.

Ontslagaanvraag UWV

Een ontslagaanvraag wordt alleen door het UWV gehonoreerd als aan de voorwaarden voor ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen is voldaan. Een belangrijk deel van de regels waar het UWV de ontslagaanvraag aan toetst, is vastgelegd in de UWV Uitvoeringsregels Ontslag om bedrijfseconomische redenen (hierna: UWV Uitvoeringsregels).

Nieuwe UWV Uitvoeringsregels

De huidige UWV Uitvoeringsregels bestaan al enige tijd. Van tijd tot tijd past het UWV de Uitvoeringsregels aan gelet op ontwikkelingen in de rechtspraak en wetgeving. Het UWV heeft de Uitvoeringsregels onlangs weer herzien. Per 1 september 2020 gelden de nieuwe UWV Uitvoeringsregels (deze kunnen je hier vinden). Hierbij een overzicht van de belangrijkste wijzigingen.

  • Er is rekening gehouden met de inwerkingtreding van de Wet normalisering ambtenaren per 1 januari 2020. Er is een nadere toelichting opgenomen voor overheidswerkgevers en (voormalig) ambtenaren.
  • De tijdelijke overbruggingsregeling transitievergoeding voor kleine werkgevers is per 1 januari 2020 vervallen en dit hoofdstuk is dan ook vervallen in de nieuwe UWV Uitvoeringsregels.
  • Er wordt duidelijker toegelicht welke gegevens de werkgever precies moet verstrekken voor de ontslagaanvraag.
  • Een opzegverbod dat van toepassing is, is niet geldig als wordt beëindigd wegens bedrijfsbeëindiging. Er is een nadere uitleg opgenomen over wat precies wordt verstaan onder bedrijfsbeëindiging in het verband met het opzegverbod.

Neem gerust contact met ons op bij nadere vragen over reorganisatie, ontslagaanvraag of de UWV Uitvoeringsregels.