Opzegverbod bij ziekte

Het is algemeen bekend dat de zieke werknemer in beginsel niet ontslagen mag worden; het opzegverbod bij ziekte. Ook is het wel bekend dat dit opzegverbod in principe niet geldt wanneer de ziekte ontstaat nadat er al een ontslagaanvraag is ingediend bij het UWV. Maar wat geldt er als er werknemer zich ziek meldt op de dag waarop de ontslagaanvraag is ingediend?

Voorlopige ontslagaanvraag (Formulier A)

Sinds de inwerkingtreding van de WWZ moet de werkgever voor ontslag wegens bedrijfseconomische redenen verplicht naar het UWV. Bij het indienen van de ontslagaanvraag wegens bedrijfseconomische redenen moet de werkgever de formulieren Aanvraag ontslagvergunning wegens bedrijfseconomische reden invullen. De aanvraag bestaat uit 3 delen: Formulier A, B en C. Voor een complete ontslagaanvraag moeten alle 3 de formulieren volledig worden ingediend.

De werkgever mag bij ontslag wegens bedrijfseconomische redenen de arbeidsovereenkomst niet opzeggen met een zieke werknemer gedurende de eerste twee jaren van ziekte omdat er dan een opzegverbod geldt. Het opzegverbod geldt niet indien de werknemer ziek is geworden nadat de ontslagprocedure bij het UWV is aangevangen. In het kader van het opzegverbod bij ziekte geldt dat enkel het indienen van Formulier A als de aanvang van de UWV procedure wordt gezien.

Om te voorkomen dat een werknemer zich ziek meldt voorafgaand aan het indienen van de ontslagaanvraag bestaat dus de mogelijkheid om met het indienen van Formulier A een voorlopige ontslagaanvraag te doen. Het voordeel hiervan is dat het invullen van Formulier A vrij eenvoudig is en (daardoor) weinig tijd kost. Op dit Formulier A hoeven slechts de gegevens van de werkgever, korte omschrijving van de activiteiten en reden van het ontslag (bijvoorbeeld: organisatorische redenen) te worden ingevuld. Dit Formulier A kan vervolgens worden geüpload in het werkgeverportaal van UWV (te vinden via de website van het UWV), samen met een overzicht van de werknemer(s) waarvoor ontslag wordt aangevraagd (naam, BSN en adresgegevens).

Bij dit uploaden kan ook gelijk een uitstelverzoek van twee weken worden gedaan voor het indienen van Formulier B en C. Dit laatste formulier ziet op de inhoudelijke onderbouwing van het ontslag. De twee weken uitstel is bedoeld om niet direct de volledig onderbouwde ontslagaanvraag te hoeven indienen en daardoor eerst met de werknemer te kunnen onderhandelen over een ontslag met wederzijds goedvinden.

PAS OP!

Wanneer een werknemer zich ziek meldt op de dag waarop Formulier A is ingediend, volgt uit de wetsgeschiedenis dat het belang van de werknemer prevaleert. In dat geval geldt het opzegverbod dus wel. Zelfs wanneer het Formulier A ’s ochtends is ingediend en de ziekmelding pas later op de dag wordt gedaan, bijvoorbeeld nadat de werknemer is geïnformeerd over het ontslag.

Wanneer een werkgever het risico op een opzegverbod bij ziekte wil voorkomen door het indienen van Formulier A adviseren wij daarom om het ontslaggesprek met de werknemer pas een dag na indiening van Formulier A te voeren. Op die manier loopt de werkgever niet het risico om alsnog met het opzegverbod te worden geconfronteerd door een snelle ziekmelding van de werknemer.