Nieuws

Wet werken waar je wilt

“Zie ik je morgen weer op kantoor?” De status quo vóór en eerlijk gezegd ook weer na corona. Terwijl, zo kopte het FD terecht: Minder reistijd, minder files, meer ruimte om de werkdag zelf in te delen én om tijdens kantooruren een wasje te draaien: over de voordelen van thuiswerken zijn de meeste werkenden het eens. Maar bieden werkgevers deze ruimte ook? Het wetsvoorstel ‘Werken waar je wilt’ lijkt nog altijd relevant. Afgelopen dinsdag, 12 september, vond de plenaire behandeling plaats en op 26 september 2023 wordt over het wetsvoorstel gestemd.

Eenzijdige wijziging van arbeidsvoorwaarden

Afspraken tussen een werkgever over de arbeidsvoorwaarden worden over het algemeen in een arbeidsovereenkomst, cao of personeelshandboek opgenomen. Het uitgangspunt is dat wat partijen zijn overeengekomen niet kan worden gewijzigd, tenzij partijen een afwijking overeenkomen.
Er zijn echter situaties denkbaar waardoor het voor een werkgever toch noodzakelijk is om een arbeidsvoorwaarde van een werknemer of een groep werknemers eenzijdig te wijzigen. Denk aan een verandering in wetgeving of financiële omstandigheden, of het willen aanbieden van groene arbeidsvoorwaarden. Een werknemer zal minder moeite hebben met een verandering in positieve zin, maar hoe zit het als de verandering een verslechtering voor de werknemer inhoudt? Wij gaan hier in dit artikel op in.

Per 1 juli 2023: aanpassing periode loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Steeds meer ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kiezen ervoor om actief te blijven en (door) te werken. In 2016 werd de Wet Werken na de AOW-leeftijd ingevoerd, waarbij de overheid maatregelen nam om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om arbeidsovereenkomsten aan te gaan met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Per 1 juli 2023 is die wet op een onderdeel gewijzigd; de termijn van loondoorbetaling tijdens ziekte na het bereiken van de AOW-gerechtigde leeftijd is aangepast.

Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook in Nederland ging de hashtag #MeToo viral na de oproep van actrice Alyssa Milano op 15 oktober 2017 op Twitter: als alle vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag hun status zouden veranderen naar ‘Me Too’, krijgen we een idee van het omvang van het probleem. Inmiddels zijn we krap vijf jaar verder en blijkt de omvang ook in Nederland niet gering. Vele zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag – waaronder bij The Voice Of Holland – hebben al de revue gepasseerd.

Discriminatievrije werving & selectie

Gelijke kansen op de arbeidsmarkt zijn niet voor iedereen vanzelfsprekend. Uit onderzoek blijkt dat arbeidsmarktdiscriminatie, zowel bewust als onbewust, structureel voorkomt. De regering heeft al geruime tijd de intentie om hier iets aan te doen. Een belangrijk onderdeel van de voorgestelde maatregelen is het wetsvoorstel Wet toezicht gelijke kansen bij weving en selectie. Dit wetsvoorstel beoogt, in aanvulling op al bestaande gelijke behandelingswetgeving, discriminatie op de arbeidsmarkt te voorkomen, waardoor iedereen een gelijke kans heeft in het zoeken (en behouden) van een baan.

Let op: wettelijke vakantiedagen 2022 vervallen op 1 juli 2023

Werknemers hebben nog zo’n twee maanden de tijd om hun wettelijke vakantiedagen op te nemen; daarna vervallen ze in principe en kunnen werknemers ze niet meer gebruiken. Als werkgever moet je werknemers op tijd actief wijzen op het opnemen van vakantie en het verval van wettelijke vakantiedagen. Tijdig wil zeggen: op een moment dat werknemers nog daadwerkelijk vakantie kunnen opnemen. Nu is dus het moment om werknemers hierop te wijzen.