Nieuws

De ‘’uitwisselbare functie’’

Op 15 februari van dit jaar heeft de Hoge Raad meer duidelijkheid gegeven over het criterium “uitwisselbare functie”. De uitwisselbare functie komt in beeld op het moment dat een werkgever arbeidsplaatsen wil laten vervallen vanwege bedrijfseconomische redenen.

Publicatie Workx advocaten!

Marnix Ritmeester en Annieck van Nimwegen hebben afgelopen maand een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift ArbeidsRecht van Wolter Kluwer (2019/7).
Het artikel ziet op de Wet op Ondernemingsraden (de: “WOR”) en gaat specifiek over de relatie tussen artikel 24 en artikel 25 WOR.

Workx-mijlpaal: onze eerste advocaat-stagiaire!

Wij zijn heel trots om te kunnen melden dat Annieck van Nimwegen ons team sinds deze maand versterkt als arbeidsrecht advocaat. Annieck is onze eerste advocaat-stagiair! Annieck is weliswaar nieuw in de functie van advocaat, maar nieuw binnen Workx is zij allerminst.

Thuiswerken ?

Flexibel werken, thuiswerken, is steeds gebruikelijker. Maar hoe zit het arbeidsrechtelijk nu eigenlijk? Bestaat er een onverkort recht op thuiswerken? En, wat zijn de verplichtingen van een werkgever met betrekking tot de thuiswerkplek? Hieronder leggen we dat kort uit.

Tweede kamer neemt de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Eerder hebben wij het op de website al gehad over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De kern van deze wet is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste en flexibele arbeid te verminderen. Op dinsdag 5 februari jl. is deze wet, met enkele aanpassingen, aangenomen door de Tweede Kamer.

Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting binnen concern?

Het UWV hanteerde een ruim begrip voor herplaatsing, ook binnen een concern en buiten Nederland moest gekeken worden naar herplaatsing. De Hoge Raad heeft vrijdag 18 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot de reikwijdte van de herplaatsingsverplichting van een werkgever in een internationale context.