Nieuws

Reorganisatie

Hoewel het grootste gedeelte van de maatregelen – gelukkig – sneller en sneller wordt opgeheven, zijn veel bedrijven hard geraakt door de coronacrisis. Om het hoofd boven water te houden kan het daarom noodzakelijk zijn om te reorganiseren.

Wijzigingen voor werkgevers en werknemers in Nederland als gevolg van de Brexit

Voordat corona het dagelijkse nieuws bepaalde, stond de Brexit dagelijks in de kranten. Inmiddels is het al een tijdje stiller rondom de Brexit en de gevolgen hiervan. Dit betekent niet dat de uittreding van het Verenigd Koninkrijk uit de Europese Unie geen gevolgen heeft voor werkgevers en werknemers in Nederland. In dit overzichtsartikel gaan wij in op de gewijzigde posities van werkgevers en werknemers in Nederland.

De stand van zaken na 1 jaar WAB

2020 zou hét jaar worden van de Wet arbeidsmarkt in balans, oftewel de WAB, met opnieuw een flink aantal ingrijpende veranderingen op het gebied van het arbeidsrecht. De WAB trad op 1 januari 2020 in werking. Het moment dat het Nederland economisch gezien voor de wind ging en er krapte was op de arbeidsmarkt. Maar al vrij snel na de inwerkingtreding van de WAB werden we overvallen door het corona virus dat hele sectoren volledig plat heeft gelegd.

Discussie over de einddatum van een arbeidsovereenkomst

Het vaststellen van de einddatum van de arbeidsovereenkomst is een onderwerp dat op het eerste gezicht niet zo heel ingewikkeld lijkt. Toch ontstaat hier regelmatig discussie over met name wanneer is overeengekomen dat een arbeidsovereenkomst per een bepaalde datum eindigt.

Een mondkapjesplicht op de werkvloer

Inmiddels is de twijfelachtige mijlpaal bereikt dat het coronavirus alweer een jaar onder ons is. In dit afgelopen jaar zijn we geconfronteerd met veel nieuwe maatregelen en verplichtingen. Zoals de na een hoop gesteggel ingevoerde mondkapjesplicht. Deze mondkapjesplicht werkt onder andere in winkels, binnen het onderwijs en in theaters en musea, ook door op de werkvloer.

Een jaar met de i-grond: versoepeling van het ontslagrecht?

Op 1 januari 2020 is de wet Arbeidsmarkt in Balans (‘’WAB’’) in werking getreden. Dit bracht een aantal belangrijke wijzigingen met zich mee. Zie hiervoor ook de eerdere WAB-updates die wij hierover hebben geschreven. Eén van de opvallendste wijzigingen is de inwerkingtreding van de cumulatiegrond, oftewel de ‘’i-grond’’.