Nieuws

Arbowet: Fitte werknemer –> blije werkgever

De werkgever is, samen met de werknemer, verantwoordelijk voor het fit en gezond houden van werknemers. Hiervoor is een goed arbo- en verzuimbeleid essentieel. De bedrijfsarts adviseert de werkgever hierbij over beschermende maatregelen om ziekte te voorkomen. Samen met de ondernemingsraad, de preventiemedewerker en andere deskundigen zorgen zij voor een gezonde en veilige werkomgeving.

Update compensatie transitievergoeding!

In een eerder artikel schreven wij al over de plannen voor een nieuwe regeling waarin compensatie wordt geboden aan werkgevers indien zij een transitievergoeding moeten betalen bij het einde van een arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen.

Compensatie transitievergoeding?

Ook een werknemer die na twee jaar ziekte wordt ontslagen heeft recht op een transitievergoeding. Werkgevers ervaren dit vaak als onrechtvaardig: meestal betaalden ze al twee jaar loon terwijl daar geen arbeid tegenover stond en bovendien maakten zij kosten voor de re-integratie van de zieke werknemer.

Crypto ’s verdienen onder werktijd

Bitcoins, crypto’s oftewel: virtuele munten. De termen worden vaak door elkaar gehaald. Nu is een bitcoin inderdaad een crypto maar niet alle crypto’s zijn bitcoins. Hier zullen we in onderstaand bericht niet verder op in gaan. Wel is het zo dat we bijna niet meer om deze munten heen kunnen.