Nieuws

Wake up call: uitspraak slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een werkgever een dienstverband ‘slapend’ mag houden. Eerder achtte de Advocaat-Generaal het in strijd met goed werkgeverschap om een dienstverband met een langdurige zieke werknemer slapend te houden, ter voorkoming van betaling van de transitievergoeding (zie hier onze eerdere update). De Hoge Raad volgt deze lijn.

Update slapende dienstverbanden en rekentools transitievergoeding

Alle nieuwe regelingen op het gebied van het arbeidsrecht brengen veel praktische vragen met zich mee. Hoe in de praktijk om te gaan met wijzigingen of situaties die momenteel worden uitgekristalliseerd in de rechtspraak? Hierbij geven we een paar korte tips en updates naar aanleiding van laatste ontwikkelingen.

WAB update 1: de ketenregeling

Zoals jullie allemaal weten zal de Wet Arbeidsmarkt in balans (‘WAB’) op 1 januari 2020 in werking treden. In juni van dit jaar hebben wij jullie in onze seminars al een update gegeven over de WAB. In ons artikel ”Werkend Nederland is balans?” gaven wij al een overzicht van de plannen. Vanaf deze maand zal er een speciale online serie komen om jullie op de hoogte te stellen van de aankomende wijzigingen in het arbeidsrecht. Elke maand verschijnt er een nieuwe update waarin belangrijke onderwerpen van de WAB aan bod komen. Deze keer bespreken we de ketenregeling.

Handhaving van het concurrentiebeding

1 op de 5 werknemers heeft een concurrentiebeding in zijn arbeidsovereenkomst. Jaarlijks vinden er zo’n 200 rechtszaken plaats over de handhaving ervan. Het blijft dus een ‘hot topic’ in arbeidsrechtland. Reden voor ons om het concurrentiebeding weer eens onder de aandacht te brengen.