Nieuws

Tweede kamer neemt de Wet Arbeidsmarkt in Balans aan

Eerder hebben wij het op de website al gehad over de Wet Arbeidsmarkt in Balans. De kern van deze wet is dat het kabinet het voor werkgevers aantrekkelijker wil maken om werknemers in vaste dienst te nemen door de kloof tussen vaste en flexibele arbeid te verminderen. Op dinsdag 5 februari jl. is deze wet, met enkele aanpassingen, aangenomen door de Tweede Kamer.

Hoe ver reikt de herplaatsingsverplichting binnen concern?

Het UWV hanteerde een ruim begrip voor herplaatsing, ook binnen een concern en buiten Nederland moest gekeken worden naar herplaatsing. De Hoge Raad heeft vrijdag 18 januari 2019 uitspraak gedaan in een zaak met betrekking tot de reikwijdte van de herplaatsingsverplichting van een werkgever in een internationale context.

Update! WIEG

“Een goed begin is het halve werk. Als je vanaf het begin al de taken thuis verdeelt, kun je daar later de vruchten van plukken. Dan doe je het écht samen: samen zorgen, samen werken” zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Transitievergoeding bij ontslag vlak voor pensioen?

Werknemers die vlak voor hun pensioen worden ontslagen hebben op grond van de wet recht op de volledige transitievergoeding. Zelfs als het loon dat genoten zou worden tot aan de pensioengerechtigde leeftijd in totaal lager is dan de transitievergoeding. Op 5 oktober jl. is dit bevestigd door de Hoge Raad.