Per 1 juli 2023: aanpassing periode loondoorbetaling tijdens arbeidsongeschiktheid na bereiken AOW-gerechtigde leeftijd

Steeds meer ouderen die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt, kiezen ervoor om actief te blijven en (door) te werken. In 2016 werd de Wet Werken na de AOW-leeftijd ingevoerd, waarbij de overheid maatregelen nam om het voor werkgevers aantrekkelijker te maken om arbeidsovereenkomsten aan te gaan met werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd al hebben bereikt. Zo is er een aantal mogelijkheden in geval van pensioenontslag op het moment dat een werknemer de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Hier schreven wij eerder al een artikel over (link).

Periode loondoorbetaling tijdens ziekte

Een andere belangrijke maatregel van de overheid was bijvoorbeeld de verkorting van de periode waarin de werkgever het loon moet doorbetalen aan een arbeidsongeschikte werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Normaal gesproken moeten werkgevers gedurende een periode van maximaal 104 weken het loon doorbetalen bij arbeidsongeschiktheid. Voor arbeidsongeschikte werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt ligt dit anders.

Met de inwerkingtreding van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd werd de periode waarin het loon moet worden doorbetaald aan een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt, aangepast naar slechts 6 weken. Tevens werden de re-integratieverplichting van de werkgever en het opzegverbod beperkt tot diezelfde 6 weken.

Bij de invoering van de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd waren er enige zorgen dat deze korte termijnen erin zouden resulteren dat werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt hebben de werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt zouden verdringen van de arbeidsmarkt. Daarom is toen besloten de loondoorbetalingverplichting, het opzegverbod en de duur van de re-integratieverplichtingen tijdelijk op 13 weken te zetten. Dit werd als overgangsrecht opgenomen.

Per 1 juli 2023: 6 weken

Na verloop van tijd is de Wet Werken na de AOW-gerechtigde leeftijd geƫvalueerd, en is uit deze evaluatie gebleken dat de verkorting van de termijn voor de loondoorbetalingverplichting, het opzegverbod en de duur van de re-integratieverplichtingen geen verdringing van werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd nog niet hebben bereikt heeft veroorzaakt. Als gevolg hiervan is per 1 juli 2023 de termijn van 13 weken naar 6 weken aangepast. Een werknemer die de AOW-gerechtigde leeftijd bereikt heeft, hoeft dus in principe slechts 6 weken te worden doorbetaald bij arbeidsongeschiktheid.

Let op

Voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en al voor 1 juli 2023 arbeidsongeschikt waren, geldt nog wel de termijn van 13 weken. De termijn van 6 weken geldt dus alleen voor werknemers die de AOW-gerechtigde leeftijd hebben bereikt en nu arbeidsongeschikt worden.