Privacy en arbeidsrecht

Op 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (‘AVG’) van kracht gegaan. De AVG heeft de Wet Bescherming Persoonsgegevens vervangen. Inmiddels bestaat de AVG 1 jaar, reden om deze eens onder de aandacht te brengen.

De AVG: bescherming van persoonsgegevens

De AVG gaat over de bescherming van persoonsgegevens. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een natuurlijk persoon. De verwerking van persoonsgegevens mag alleen op basis van de wet. Voor de betrokken persoon moet duidelijk zijn hoe en waarom zijn persoonsgegevens worden verwerkt.

In een notendop: wat is van belang?

 • Er moet een wettelijke grondslag zijn voor het verwerken van persoonsgegevens. Ga na of er sprake is van één van de volgende grondslagen.
 1. Er is toestemming van de betrokken persoon (let op: bij de verwerking van persoonsgegevens van werknemers, moet zeer terughoudend worden omgegaan met deze grondslag). Of de gegevensverwerking is noodzakelijk voor:
 2. de uitvoering van een overeenkomst;
 3. het nakomen van een wettelijke verplichting;
 4. bescherming van de vitale belangen;
 5. de vervulling van een taak van algemeen belang of uitoefening van openbaar gezag;
 6. de behartiging van de gerechtvaardigde belangen.
 • Zorg ervoor dat de grondslag gedocumenteerd is.
 • Het doel voor de verwerking van persoonsgegevens moet duidelijk zijn.
 • Denk na over het privacy beleid. Weet je welke persoonsgegevens worden verwerkt? Hoe ga je binnen de organisatie met deze persoonsgegevens om? Hoe zijn de persoonsgegevens beveiligd? Kan de betrokken persoon zijn of haar privacy rechten uitoefenen?
 • Zorg voor een goede en toegankelijke privacyverklaring. Hiermee laat je zien dat privacy binnen de organisatie serieus wordt genomen.
 • Tip: verwerk alleen persoonsgegevens die noodzakelijk zijn. Bij voorkeur zo weinig mogelijk.

Actueel: privacy van de werknemer

Wanneer sprake is van ernstig wangedrag op de werkvloer kan een werkgever dit vaak pas aantonen met behulp van een onderzoeks- of recherchebureau. Is het inschakelen van een dergelijk bureau in strijd met de AVG? Nee. Zo oordeelt de voorzieningenrechter in Amsterdam recent.

De werkgever had in dit geval een gerechtvaardigd belang bij een onderzoek naar ongewenst gedrag van de werknemer. De verwerking van de persoonsgegevens was “noodzakelijk voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen” van de werkgever. De grondslag voor gegevensverwerking was hiermee gegeven.

Heb je vragen over de AVG of over privacy op de werkvloer? Aarzel niet om contact op te nemen met één van onze advocaten.