Publicatie Workx advocaten!

Marnix Ritmeester en Annieck van Nimwegen hebben afgelopen maand een artikel gepubliceerd in het Tijdschrift ArbeidsRecht van Wolter Kluwer (2019/7).

Het artikel ziet op de Wet op Ondernemingsraden (de: “WOR”) en gaat specifiek over de relatie tussen artikel 24 en artikel 25 WOR.

Artikel 25 en 25 WOR: zijn het wel communicerende vaten?

In artikel 24 WOR staat het recht op informatie van de OR. De ondernemer moet de OR minimaal twee keer per jaar informeren over advies plichtige- en instemming plichtige besluiten die hij in voorbereiding heeft. De OR en de ondernemer moeten vervolgens samen afspraken maken over wanneer en op welke wijze de OR wordt betrokken. Artikel 25 WOR schrijft voor dat de ondernemer voorgenomen besluiten moet voorleggen voor advies aan de OR.

Dit lijkt eenvoudig, maar toch gaat het regelmatig mis en wordt de OR te laat betrokken in een advies- of instemmingsprocedure. Dit brengt het risico met zich mee dat de ondernemer het besluit moet terugtrekken en alsnog moet voorleggen aan de OR. In het artikel bespreken wij de wetsgeschiedenis, relevante literatuur en geven wij onze visie op de praktijk en toekomst van de informatieverstrekkingsverplichting in deze situatie.

Je kunt het artikel hier lezen.