Seksueel grensoverschrijdend gedrag

Ook in Nederland ging de hashtag #MeToo viral na de oproep van actrice Alyssa Milano op 15 oktober 2017 op Twitter: als alle vrouwen die te maken hebben gehad met seksueel grensoverschrijdend gedrag hun status zouden veranderen naar ‘Me Too’, krijgen we een idee van het omvang van het probleem. Inmiddels zijn we krap vijf jaar verder en blijkt de omvang ook in Nederland niet gering. Vele zaken rondom seksueel grensoverschrijdend gedrag – waaronder bij The Voice Of Holland – hebben al de revue gepasseerd.

ERNSTIG VERWIJTBAAR HANDELEN?

Onduidelijk bleef echter welke arbeidsrechtelijke consequenties er verbonden kunnen worden aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo werd enige tijd geleden de vraag aan de Hoge Raad voorgelegd of seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie in beginsel moet worden aangemerkt als ernstig verwijtbaar handelen zodat geen aanspraak kan worden gemaakt op een transitievergoeding in geval van ontslag. Krap een jaar geleden oordeelde de Hoge Raad ontkennend en er volgde geen vuistregel (Hoge Raad 24 juni 2022, ECLI:NL:HR:2022:950). Kortom, of seksueel grensoverschrijdend gedrag in een afhankelijkheidsrelatie kwalificeert als ernstig verwijtbaar handelen zal van geval tot geval beoordeeld moeten worden.

HANDREIKING MELDINGEN SEKSUEEL GRENSOVERSCHRIJDEND GEDRAG

Waar wel sinds kort handvatten worden geboden, is hoe om te gaan met meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag. Zo is op 17 mei 2023 de Handreiking Meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag op de werkvloer gepubliceerd (“Handreiking”). Met de Handreiking introduceert Regeringscommissaris Mariëtte Hamer een ‘prototype’ voor een stappenplan dat elke organisatie zou moeten hebben voor als er een melding binnenkomt.

VIER FASES

De Handreiking gaat uit van vier fases:

  • Fase 0: wees voorbereid op een melding
  • Fase 1: beslis wat te doen met de melding
  • Fase 2: voer de gekozen opvolging zorgvuldig uit
  • Fase 3: leer van het meldproces

FASE 0: VOORBEREIDING

Fase 0 richt zich op de voorbereiding. In totaal kent de Handreiking 13 tips voor fase 0. De belangrijkste tips zijn:

  1. Besteed aandacht aan het creëren en behouden van een veilige werkcultuur
  2. Zorg voor een deskundige vertrouwenspersoon
  3. Stel een Risico-inventarisatie & -evaluatie en plan van aanpak op, en zorg voor periodieke bijstelling en evaluatie
  4. Ontwikkel een meldprotocol
  5. Stel samen met medewerkers een gedragscode op
  6. Onderzoek de mogelijkheden voor een interne of externe klachtenregeling

SEMINAR

Ben je benieuwd hoe je bovenstaande tips implementeert in jouw organisatie en/of wil je meer weten over fase 1 tot en met 3 van de Handreiking? Kom dan naar ons Engelstalige seminar op donderdag 8 juni 2023. Tijdens dit seminar bespreken we de wettelijke verplichtingen van werkgevers waar het gaat om het creëren van een veilige werkplek, re-integratie, de rol van de bedrijfsarts, opties in geval van conflicten en geven we tips hoe om te gaan met geestelijke gezondheid vanuit arbeidsrechtelijk perspectief op de werkplek. Aanmelden kan via deze link. We zien je graag op 8 juni 2023!