ontslag advocaat, seminar Workx: 6 oktober 2016

ontslag advocaat

Van uw ontslag advocaat. Na ruim een jaar WWZ vinden wij het als ontslag advocaat hoog tijd om ervaringen met u uit te wisselen. Workx advocaten nodigt u daarom van harte uit voor een seminar bij op ons kantoor. Aansluitend praten we graag na tijdens de borrel en heffen wij het glas op ons 5-jarig bestaan. We hopen u graag te begroeten.

WWZ, DE WEG OM DE VALKUILEN HEEN

ONDERWERPEN, BEHANDELD DOOR UW ONTSLAG ADVOCAAT

– ontslag op staande voet
– opzegging wegens bedrijfseconomische redenen
– ontslag wegens ongeschiktheid, verstoorde verhouding en de restgrond

WANNEER EN WAAR

– Donderdag 6 oktober 2016 13.30 ontvangst 14.00-17.00 seminar/workshops vanaf 17.00 borrel
– Herengracht 450, Amsterdam

INSCHRIJVEN

info@workxadvocaten.nl

TOELICHTING SEMINAR DOOR ONTSLAG ADVOCAAT

Als ontslag advocaat hebben wij dagelijks te maken met alle vormen van ontslag. De WWZ heeft op zich de reden(en) voor ontslag natuurlijk niet veranderd. Het in werking treden van de WWZ heeft immers niets veranderd in de mate van disfunctioneren, reorganiseren, ruzies en arbeidsongeschiktheid. Wel zien wij een verandering in de manier waarop een ontslag wordt bewerkstelligd. Ten eerste is het onze ervaring als ontslag advocaat dat er minder wordt overgegaan tot ontslag op staande voet. Hoewel de vereisten hiervoor op zichzelf niet zijn veranderd sinds de WWZ, zijn de gevolgen voor een werkgever bij een (door de rechter vastgesteld) ongeldig ontslag op staande voet groter dan voorheen. Dit komt onder meer omdat de mogelijkheden van voorwaardelijke ontbinding zijn beperkt. Daarnaast is door de wetgever uitdrukkelijk overwogen dat ieder ongeldig ontslag op staande voet leidt tot ernstige verwijtbaarheid van de werkgever en derhalve een aanspraak op een billijke vergoeding. Dus zelfs een ontslag op staande die net niet voldoet aan de eis van de dringende reden en/of een ontslag die inhoudelijk wel voldoet, maar niet voldoet aan de eis van onverwijldheid.

Naast een afname van ontslag op staande voet zaken, zien wij als ontslag advocaat ook steeds minder ontbindingen bij de kantonrechter. Voor de WWZ was er bij ontslag meer sprake van een open norm en was het dus vaak lastiger in te schatten wat een rechter zou beslissen. Nu de eis van de “redelijke grond” strak is ingekaderd, is het voor een ontslag advocaat in veel zaken mogelijk om in te schatten wat een rechter van de zaak zal vinden. Gevolg is dat er meer zaken tot een minnelijke regeling komen, zeker wanneer beide partijen worden bijgestaan door een ontslag advocaat.