Slapende dienstverbanden: een korte update!

Als werkgever betaal je het loon van een zieke werknemer twee jaar door; maar wat gebeurt er daarna?

Na twee jaar ziekte kan je als werkgever de arbeidsovereenkomst opzeggen of partijen kunnen met wederzijds goedvinden uit elkaar gaan. Na een opzegging met toestemming van het UWV is de transitievergoeding verschuldigd. Werkgevers ervaren dit vaak als onrechtvaardig: meestal betaalden ze al twee jaar loon terwijl daar geen arbeid tegenover stond en bovendien maakten zij kosten voor de re-integratie van de zieke werknemer. Daarom beëindigen veel werkgevers het dienstverband niet. Het dienstverband wordt dan ‘slapend’ gehouden, zodat de transitievergoeding niet, althans nóg niet betaald hoeft te worden. Tot voor kort was dit geen probleem en kon de werkgever niet worden gedwongen om de arbeidsovereenkomst te beëindigen. Daar is mogelijk verandering in gekomen. Tijd voor een korte update.

Praktijk

Tot begin 2019 mocht een dienstverband slapend worden gehouden. Gedachte was dat het hier gaat om de keuzevrijheid van de werkgever. In de wet staat ook dat de werkgever de arbeidsovereenkomst kan opzeggen na twee jaar ziekte. Het moet dus niet. Er is geen zogenaamde ontslagplicht.

Sinds begin 2019 denken rechters hier in bepaalde gevallen anders over. Er zijn een aantal uitspraken geweest waarin is geoordeeld dat de werkgever de arbeidsovereenkomst wel moest opzeggen. In twee van deze uitspraken ging het om een terminaal zieke werknemer waar de rechter oordeelde dat het slapend houden van het dienstverband in strijd was met goed werkgeverschap. De betreffende werkgevers moesten door de beëindiging alsnog de transitievergoeding betalen.

Onder welke omstandigheden nu precies wel of niet moet worden beëindigd bij een slapend dienstverband bestaat veel discussie. Binnenkort zal hierover meer duidelijk worden gegeven door de Hoge Raad.

De minister erkent de bezwaren tegen het betalen van de transitievergoeding na twee jaar ziekte. Meestal de oorzaak van een slapend dienstverband. Daarom is de Wet Compensatie Transitievergoeding (‘Compensatieregeling’) geïnitieerd.

De Compensatieregeling 1 april 2020

Over de Compensatieregeling hebben we al eerder geschreven (link website). Een werkgever heeft onder specifieke voorwaarden recht op compensatie van de transitievergoeding.

Belangrijk voor nu: de Compensatieregeling op zich is geen reden voor verplichte beëindiging van slapende dienstverbanden. De inwerkingtreding van de Compensatieregeling speelt wel een rol bij de belangenafweging voor het moeten beëindigen van het slapende dienstverband.

Waar moet je voor nu op letten?

  • Breng de slapende dienstverbanden in kaart en bekijk of er omstandigheden zijn die beëindiging van deze dienstverbanden kunnen rechtvaardigen (bijvoorbeeld als de werknemer terminaal ziek is);
  • Let op wanneer een werknemer met een slapend dienstverband aan de bel trekt;
  • Tip: bewaar alle documenten die relevant zijn voor het verkrijgen van de compensatie.

We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen op dit vlak. Neem bij twijfel contact met ons op.