Update compensatie transitievergoeding!

Update compensatie transitievergoeding

In een eerder artikel schreven wij al over de plannen voor een nieuwe regeling waarin compensatie wordt geboden aan werkgevers indien zij een transitievergoeding moeten betalen bij het einde van een arbeidsovereenkomst na langdurige arbeidsongeschiktheid. Hierin zijn nieuwe ontwikkelingen.

Op 10 juli 2018 heeft de eerste kamer ingestemd met het wetsvoorstel. Het wetsvoorstel zal waarschijnlijk op 1 april 2020 inwerkingtreden en geldt met terugwerkende kracht tot en met 1 juli 2015.

Indien u vragen heeft over deze regeling of indien u wilt overleggen over een plan van aanpak, neem dan gerust contact met ons op!