Update slapende dienstverbanden en rekentools transitievergoeding

Alle nieuwe regelingen op het gebied van het arbeidsrecht brengen veel praktische vragen met zich mee. Hoe in de praktijk om te gaan met wijzigingen of situaties die momenteel worden uitgekristalliseerd in de rechtspraak? Hierbij geven we een paar korte tips en updates naar aanleiding van laatste ontwikkelingen.


Update slapende dienstverbanden


Eerder schreven wij al een artikel op onze website over de zogenaamde ‘’slapende’’ dienstverbanden. Een slapend dienstverband is een dienstverband waarbij een langdurig arbeidsongeschikte werknemer thuis zit en (na 104 weken) geen loon meer krijgt, maar toch door de werkgever in dienst wordt gehouden. De reden hiervoor is veelal dat daardoor de wettelijke transitievergoeding niet hoeft te worden uitbetaald.


Er zijn prejudiciële vragen gesteld aan de Hoge Raad om duidelijkheid te krijgen over – kort gezegd – de vraag of een werkgever onder omstandigheden verplicht kan worden om deze slapende dienstverbanden te beëindigen.


Op 18 september jl. volgde de conclusie van de Advocaat-Generaal. De Advocaat-Generaal doet aanbevelingen aan het Hoge Raad, maar maakt geen beslissingen. Het is op dit moment dus nog steeds wachten op de uitspraak van de Hoge Raad voordat met zekerheid kan worden gezegd hoe in specifieke situatie moet worden omgegaan met slapende dienstverbanden.


De conclusie van dat de Advocaat-Generaal was kort samengevat dat een werkgever verplicht zou moeten zijn om op het verzoek van een langdurig zieke werknemer in te gaan als hij verzoekt het dienstverband te beëindigen onder betaling van de transitievergoeding. Door de intreding van de compensatieregeling (lees hier meer over de compensatieregeling) zou het onredelijk zijn als het dienstverband in stand zou worden gelaten omdat de werkgever geen transitievergoeding wil betalen. De compensatieregeling lost dit bezwaar op en betaling van de transitievergoeding zou daarom geen reden meer mogen zijn om het dienstverband slapend te houden. Dat is in strijd met goed werkgeverschap, aldus de Advocaat-Generaal. Dit zou anders kunnen zijn als er bijvoorbeeld nog een reëel uitzicht is op re-integratie.


We verwachten spoedig het arrest van de Hoge Raad die de uiteindelijke beslissing hierover neemt.


Let op bij gebruik van rekentools transitievergoeding


Online zijn diverse tools beschikbaar om de transitievergoeding te berekenen. Veel apps of rekentools zijn niet up-to-date gelet op de komst van de WAB. Sommige apps verdwijnen zelfs door de komst van de WAB (bijvoorbeeld de VAAN Ontslag App).


Er zijn tools die bijvoorbeeld niet voorzien in een keuze ten aanzien van de wijze van beëindiging van de arbeidsovereenkomst. En dat is bij de overgang eind dit jaar/begin volgend jaar wel van belang. 


Er is ook verwarring wanneer partijen door middel van een vaststellingsovereenkomst eind van dit jaar uit elkaar gaan. In dat geval valt de einddatum precies samen met de wetswijziging. Voor de berekening van de transitievergoeding moet je in dat geval als einddatum 31 december 2019 hanteren als een werknemer per 1 januari 2020 uit dienst gaat. Dan gaat de berekening goed.


Concluderend: de rekentools zijn momenteel niet altijd betrouwbaar, reken daarom steeds zelf na en neem bij twijfel gerust contact met ons op.