Update Wet arbeidsmarkt in Balans (WAB): meerderheid Eerste Kamer voor

Op 20 mei jl. heeft de behandeling in de Eerste Kamer plaatsgevonden van het voorstel voor de WAB.

Na een uitvoerig debat lijkt de meerderheid van de Eerste Kamer positief gesteld over de WAB. Dat betekent dat het beoogde tijdstip van inwerkingtreding van de WAB nog steeds 1 januari 2020 is. Wel moeten er nog een aantal punten worden verduidelijkt:

1. De minister moet op korte termijn met een voorstel komen voor maatregelen die ZZP’ers beter moeten beschermen.

2. Daarnaast is er een motie ingediend waarin wordt opgeroepen om werkweigering vanwege gewetensbezwaren niet als één van de ontslagredenen op te voeren bij de nieuwe cumulatiegrond (i-grond).

3. Tot slot dient te minister te verduidelijken hoe het totaalpakket aan wetsvoorstellen eruit komt te zien.

Naast de WAB komen er andere maatregelen. Eerder spraken wij al over de verzuim ontzorg verzekering. De bedoeling is dat kleine bedrijven worden ontzorgd op het gebied van loondoorbetaling en re-integratie bij ziekte. Daarnaast is een vervanger voor de veelbesproken Wet DBA (Deregulering Beoordeling Arbeidsrelatie) voor ZZP’ers in de maak. Het streven is om die nieuwe maatregelen ook op 1 januari 2020 in te laten gaan.

Op 28 mei a.s. zal de Eerste Kamer definitief stemmen over de WAB. We houden jullie op de hoogte van alle ontwikkelingen.