Update! WIEG

“Een goed begin is het halve werk. Als je vanaf het begin al de taken thuis verdeelt, kun je daar later de vruchten van plukken. Dan doe je het écht samen: samen zorgen, samen werken” zegt minister Koolmees van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Trots is hij op de Wet invoering extra geboorteverlof (WIEG), waarmee het kabinet een stap zet om ouders met kinderen te ondersteunen in de verdeling van arbeid en zorg. Door de WIEG krijgt de partner van de moeder meer dagen vrij.

Het wetsvoorstel is op 2 oktober jl. aangenomen door de Tweede Kamer. Op 13 november jl. heeft ook de Eerste Kamer ingestemd. Dat betekent dat al vanaf 1 januari 2019 partners recht hebben op meer dagen verlof na de geboorte van hun kind.

  • Situatie nu: de partner van de moeder krijgt twee dagen kraamverlof (ook wel partnerverlof genoemd). Daarnaast is het mogelijk om 3 dagen onbetaald ouderschapsverlof op te nemen. Dit recht is onvoorwaardelijk wat betekent dat de werkgever de wijze van opname van deze dagen niet kan wijzigen en de partner dit verlof geheel naar eigen wens kan inroosteren.
  • Situatie per 1 januari 2019: het geboorteverlof bedraagt eenmaal de wekelijkse arbeidsduur. Na de bevalling heeft de partner vier weken om dit op te nemen. Ook het geboorteverlof is een onvoorwaardelijk recht van de partner en kan gedurende de eerste vier weken na de bevalling worden opgenomen, wanneer de partner dat wil. De werkgever kan dit niet weigeren. Het loon wordt gedurende deze dagen gewoon doorbetaald.

Ook het adoptie- en pleegzorgverlof voor ouders wordt verlengd per 1 januari 2019, van vier naar zes weken.

  • Situatie per 1 januari 2020: verdere uitbreiding met een aanvullend geboorteverlof, tot maximaal vijf weken. Het recht op verlof als zodanig kan niet gewijzigd of geweigerd worden maar de wijze waarop en het moment wel. Maar slechts indien sprake is van zwaarwegende bedrijfs- of dienstbelangen. Voor het aanvullend geboorteverlof bestaat recht op een uitkering van het UWV ter hoogte van 70% van het dagloon (tot 70% van het maximum dagloon).

Bij vragen; neem gerust contact met ons op!