Vakantiedagen: verplichtingen werkgever

Vakantie is voor iedereen noodzakelijk. Het zorgt voor de nodige ontspanning en vrije tijd die we allemaal nodig hebben. Dit wordt ook wel de recuperatiefunctie van vakantie genoemd. Als werkgever heb je zelfs een (actieve) informatie- en zorgverplichting richting werknemers die erop gericht moet zijn om hen in staat te stellen vakantiedagen op te nemen. De vakantieperiode komt er weer aan, daarom hebben we de belangrijkste aandachtspunten op een rij gezet.

Hoeveel vakantiedagen

In de arbeidsovereenkomst is opgenomen hoeveel vakantiedagen een werknemer heeft. Wettelijk gezien heeft iedere werknemer recht op 20 vakantiedagen (op fulltime basis). Daarnaast hebben veel werknemers nog recht op een aantal bovenwettelijke vakantiedagen.

Wat wordt er verstaan onder vakantieloon?

Er wordt veel waarde gehecht aan de zogenoemde recuperatiefunctie van vakantie. Een werknemer mag geen schade lijden door het nuttigen van vakantie. Het loon tijdens vakantie moet dan ook overeenstemmen met het gebruikelijke loon. Het vakantieloon bestaat daarom niet alleen uit het basissalaris. Iedere looncomponent van de totale beloning die intrinsiek samenhangt met de uitvoer van de werkzaamheden is van belang.
Denk hierbij bijvoorbeeld aan de volgende looncomponenten:

– Het vaste salaris en de bonus;
– Onder bepaalde omstandigheden onregelmatigheidstoeslagen (ORT);
– Structurele overwerkvergoeding.

Zuivere (on)kosten, zoals een reiskostenvergoeding, vallen niet onder het vakantieloon.

Kunnen vakantiedagen vervallen?

Ja, dat kan. De aanspraak op wettelijke vakantiedagen (20 dagen) vervalt zes maanden na de laatste dag van het jaar waarin de dagen zijn opgebouwd. Indien vakantiedagen worden opgebouwd van 1 januari 2019 tot 1 januari 2020, vervallen de wettelijke vakantiedagen in beginsel op 1 juli 2020. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (boven de 20 dagen) geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Wanneer vervallen vakantiedagen niet?

Vakantiedagen vervallen niet wanneer de werkgever niet heeft voldaan aan zijn informatie- en zorgverplichting. De werkgever moet de werknemer in staat stellen daadwerkelijk vakantie op te nemen. Daarnaast vervallen vakantiedagen niet als een werknemer niet in staat is geweest om deze dagen op te nemen. In deze gevallen geldt een verjaringstermijn van 5 jaar.

Informatie- en zorgverplichting werkgever

Er is dus actie van de werkgever vereist. Hoe kan er invulling worden gegeven aan deze informatie- en zorgverplichting? Hieronder 3 aandachtspunten:

1. Zorg dat een werknemer zijn vakantiedagen daadwerkelijk kan opnemen;

2. Informeer werknemers precies en tijdig, bij voorkeur in ieder geval 1 keer per jaar, over de openstaande vakantiedagen.

3. Informeer tegelijkertijd duidelijk over een eventueel verlies van wettelijke vakantiedagen wanneer deze niet tijdig worden opgenomen.

Een enkele verwijzing naar het HR-systeem waarin de werknemer zelf kan controleren hoeveel wettelijke vakantiedagen er nog openstaan en wanneer deze komen te vervallen, is onvoldoende. Geef bijvoorbeeld in september een overzicht van de nog openstaande wettelijke vakantiedagen. Informeer de werknemer daarbij dat deze vakantiedagen voor 1 juli dienen te worden opgenomen en dat deze anders zullen vervallen.

Ben je benieuwd hoe het zit met vakantiedagen in de eindafrekening? Bekijk dan hier ons eerdere artikel.

Voor alle vragen over vakantiedagen, neem contact met ons op!