Wake up call: uitspraak slapende dienstverbanden

Op 8 november jl. heeft de Hoge Raad antwoord gegeven op de vraag of een werkgever een dienstverband ‘slapend’ mag houden. Eerder achtte de Advocaat-Generaal het in strijd met goed werkgeverschap om een dienstverband met een langdurige zieke werknemer slapend te houden, ter voorkoming van betaling van de transitievergoeding (zie hier onze eerdere update). De Hoge Raad volgt deze lijn.

Hoge Raad

Een werknemer kan een voorstel doen tot beëindiging van de arbeidsovereenkomst na twee jaar ziekte. De transitievergoeding is dan verschuldigd. De Hoge Raad oordeelt dat een werkgever in dat geval – op basis van goed werkgeverschap – in moet gaan op dit ‘redelijke’ voorstel van de werknemer. De Hoge Raad acht het voorstel van de werknemer ‘redelijk’ vanwege de compensatieregeling.

Daarbij geldt dat de hoogte van de transitievergoeding voor de werknemer niet hoger hoeft te zijn dan de transitievergoeding die bij beëindiging van de arbeidsovereenkomst na ziekte verschuldigd zou zijn. Het ‘slapende’ deel lijkt daarbij niet mee te tellen.

De werkgever mag het dienstverband niet alleen ‘slapend’ houden om de betaling van de transitievergoeding te voorkomen.

Uitzonderingen 

Wanneer de werkgever andere redenen heeft om het dienstverband slapend te houden, bijvoorbeeld als er een reëel uitzicht is op re-integratie, is voortzetting mogelijk wel denkbaar.

Als de werkgever aannemelijk maakt dat de voorfinanciering leidt tot ernstige financiële problemen dan kan de betaling van de transitievergoeding aan de werknemer wellicht in termijnen plaatsvinden of worden opgeschort tot 1 april 2020. Dat is de datum waarop de Wet Compensatie Transitievergoeding in werking treedt (zie hier voor meer informatie over de Compensatieregeling).

Praktisch

Slapende dienstverbanden zullen vanaf nu waarschijnlijk snel tot het verleden gaan behoren. Voor de werkgever zaak om het ‘slapende’ personeelsbestand nog eens onder de loep te nemen. Wees voorbereid op voorstellen van ‘slapende’ werknemers!

Heeft u vragen over slapende dienstverbanden? Neem gerust contact met ons op.