Werkend Nederland in balans? De visie van een arbeidsrecht advocaat

Werkend Nederland in balans? De visie van een arbeidsrecht advocaat

Minister Koolmees wil dat meer werkenden zekerheid krijgen, terwijl tegelijkertijd flexwerk mogelijk blijft waar het nodig is. Met andere woorden; er moet balans komen op de arbeidsmarkt. Eerder dit jaar maakten wij al een overzicht van de nieuwe plannen van het kabinet zoals gepresenteerd in het regeerakkoord. Op 9 april is het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans (WAB) in internetconsulatie gegaan. Dit is niet meer dan een uitwerking van het regeerakkoord, maar leidde toch tot de nodige opwinding. Voor ons reden om nog eens een aantal belangrijke punten toe te lichten en om als arbeidsrecht advocaat ons licht te schijnen op deze plannen.

• De cumulatiegrond en vergoeding

Ontslag wordt ook mogelijk als er sprake is van een optelsom van onderdelen van de verschillende in de wet genoemden ontslaggronden , de zogenaamde cumulatiegrond (i-grond). Nu moet de werkgever aan 1 van de 8 ontslaggronden volledig voldoen. Deze nieuwe negende grond geeft de rechter de mogelijkheid om omstandigheden te combineren. Als arbeidsrecht advocaat hebben wij in de praktijk veel te maken met de beperking van de limitatieve ontslaggronden. De roep om een combinatie-ontslaggrond is er eigenlijk al vanaf het wetsvoorstel WWZ destijds. Wij zijn dan ook erg benieuwd in hoeverre deze combinatie-ontslaggrond in de praktijk zal leiden tot de meer open ontslag-norm zoals deze vóór de WWZ gold.

De werknemer kan in dat geval (maximaal) een halve transitievergoeding extra krijgen (bovenop de transitievergoeding). De extra vergoeding ziet op compensatie voor de werknemer voor het feit dat de rechter de arbeidsovereenkomst ontbindt op basis van een cumulatie van omstandigheden van verschillende ontslaggronden in plaats van dat er 1 voldragen ontslaggrond is.

• Transitievergoeding

Werknemers krijgen vanaf de eerste dag recht op een transitievergoeding, ook tijdens de proeftijd.

De opbouw van de transitievergoeding wordt verlaagd bij lange dienstverbanden.

Er komt een regeling voor kleine werkgevers om de transitievergoeding te compenseren als ze hun bedrijfsactiviteiten moeten beëindigen wegens pensionering of ziekte. Dit wordt verder uitgewerkt in aanvullende regelgeving.

• Proeftijd

Verlenging van de proeftijd voor arbeidsovereenkomsten voor onbepaalde tijd wordt verlengd van 2 maanden naar 5 maanden.

• Ketenregeling

De opeenvolging van arbeidsovereenkomsten voor bepaalde tijd (de ketenbepaling) wordt verruimd. Nu is het mogelijk om aansluitend 3 arbeidsovereenkomsten in 2 jaar aan te gaan. Dit wordt 3 jaar.

Ook wordt het mogelijk om de pauze tussen een keten van arbeidsovereenkomsten per cao te verkorten van 6 naar 3 maanden als er sprake is van terugkerend tijdelijk werk dat maximaal 9 maanden per jaar kan worden gedaan.

Er wordt ook een uitzondering gemaakt op de ketenregeling voor invalkrachten in het primair onderwijs die invallen wegens ziekte.

• Payroll

Werknemers die op payrollbasis werken, krijgen dezelfde arbeidsvoorwaarden als de werknemers die in dienst zijn bij de opdrachtgever, met uitzondering van pensioen: daar geldt een eigen regeling voor. De definitie van de uitzendovereenkomst wordt niet gewijzigd.

• Oproepkrachten

Er worden maatregelen genomen om verplichte permanente beschikbaarheid van oproepkrachten te voorkomen. Zo moet een werknemer minstens 4 dagen van tevoren worden opgeroepen door de werkgever. Ook houden oproepkrachten recht op loon als het werk wordt afgezegd. De termijn van 4 dagen kan bij cao worden verkort tot 1 dag.

• Premiedifferentiatie WW

De WW-premie wordt voor werkgevers voordeliger als ze een werknemer een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd aanbieden in plaats van een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd. Nu is de hoogte van de WW-premie afhankelijk van de sector waar een bedrijf actief in is.

** Status: Het voorstel voor de Wet arbeidsmarkt in balans is gepubliceerd op www.internetconsultatie.nl. Het uiteindelijke wetsvoorstel zal na de zomer aan de Tweede Kamer worden voorgelegd. De beoogde datum voor de inwerkingtreding is 1 januari 2020.

Als arbeidsrecht advocaat hebben wij uiteraard in de praktijk veel te maken met alle onderwerpen die op grond van het wetsvoorstel zouden worden veranderd. Het zal nog wel even duren voordat deze plannen zijn omgezet in daadwerkelijke wetgeving. Of de Nederlandse arbeidsmarkt daadwerkelijk in balans komt is dus nog even afwachten.