Zieke werknemers en de nieuwe verzuim-ontzorg-verzekering

Ziekte op de werkvloer komt helaas regelmatig voor. Dit kan voor zowel werkgever als werknemer tot lastige situaties leiden. Veel werkgevers hebben moeite met alle regels waar zij aan moeten voldoen. Onder andere de loondoorbetalingsverplichting van 104 weken en de daaraan gekoppelde re-integratieverplichtingen vallen werkgevers zwaar. Loonsancties liggen op de loer.

Een gevolg hiervan is dat met name kleine werkgevers terughoudend zijn om werknemers in vaste dienst te nemen. Een onwenselijke ontwikkeling die, samen met de aangekondigde wijzigingen in het kader van de Wet Arbeidsmarkt in Balans (WAB), reden is voor het kabinet om in te grijpen.

Eind vorig jaar hebben de minister van SZW, werkgeversorganisaties en verzekeraars afspraken gemaakt over hoe ze het voor werkgevers makkelijker, duidelijker én goedkoper kunnen maken om loon door te betalen bij ziekte.

De nieuwe verzekering: optimale ontzorging

Er komt een MKB-verzuim-ontzorg-verzekering waarmee kleine werkgevers optimaal ontzorgd worden. De verzekering vangt het financiële risico op dat kleine werkgevers lopen in geval van ziekte. Ook ontvangen kleine werkgevers hulp bij de verplichtingen en taken rond de loondoorbetaling bij ziekte. Ingangsdatum van de verzekering is 1 januari 2020.

Kleine werkgevers kunnen onder andere profiteren van een tegemoetkoming voor de kosten van loondoorbetaling bij ziekte, door middel van een premiekorting.

Overige afspraken

Het kabinet investeert daarnaast tien miljoen in het verbeteren van het medisch advies van de bedrijfsarts. Onder meer omdat het medisch advies van de bedrijfsarts per 1 januari 2021 leidend wordt bij de toets op re-integratie-inspanningen (de zogeheten RIV-toets).

De minister wil ook dat het voor werkgevers duidelijker wordt waar het UWV hen op beoordeelt bij de re-integratie van zieke werknemers. Dit om onnodige loonsancties te voorkomen. Hierover gaat de minister in gesprek met UWV.

Verder zijn maatregelen aangekondigd waarmee werkgevers meer grip kunnen krijgen op het tweede spoor. Werknemer krijgen daarbij een grotere rol bij het opzetten van het tweede spoor.

Kortom

De loondoorbetaling bij ziekte blijft 104 weken. Maar er komen maatregelen die het ziektetraject met de daarbij behorende verplichtingen makkelijker, duidelijker én goedkoper moeten maken. Wij zijn benieuwd hoe deze nieuwe maatregelen zich in de praktijk zullen gaan vormgeven.

Heb je vragen over deze nieuwe ontwikkelingen? Neem gerust contact met ons op!