Juliette
Niersman

Juliette is in 2015 als advocaat begonnen bij NautaDutilh en heeft zich daar in het arbeidsrecht gespecialiseerd. In 2021 heeft Juliette zich bij Workx advocaten aangesloten. Zij adviseert en procedeert over arbeidsrecht in de brede zin.

Juliette heeft zich sinds 2015 gespecialiseerd in het arbeidsrecht en procedeerde en adviseerde bij NautaDutilh over een breed spectrum van arbeidsrechtelijke onderwerpen zoals reorganisaties, bedrijfssluitingen, cao-recht, medezeggenschapsrecht, individueel en collectief ontslag en arbeidsongeschiktheid.
Juliette is hier ook enige tijd werkzaam geweest binnen de internationale arbitragepraktijk. Haar ervaring in procederen komt goed van pas bij arbeidsrechtelijke procedures.

Juliette adviseert en procedeert over alle facetten van het arbeidsrecht en hanteert daarbij een persoonlijke aanpak.

In 2019 heeft Juliette de Grotius Specialisatieopleiding Arbeidsrecht met succes afgerond.
Juliette is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN) en de European Employment Lawyers Association (EELA).