Sebastiaan
Verlinden

Sebastiaan is arbeidsrechtspecialist en adviseert zowel (internationale) werkgevers als werknemers. Hij heeft specifieke ervaring in het adviseren over flexibele arbeidsrelaties, inleen & uitleen van personeel, (grensoverschrijdende) detachering, en (collectief) ontslag.
Sebastiaan-Verlinden

Voor zijn start in de advocatuur (2013) adviseerde Sebastiaan ondernemers in een problematische schuldensituatie bij het realiseren van een doorstart van hun onderneming. Hij begon zijn carrière als advocaat in de insolventiepraktijk en specialiseerde zich daarna in het (corporate) arbeidsrecht.

Hij adviseert (buitenlandse) startups die zich in Nederland willen vestigen over de arbeidsrechtelijke onderwerpen die daarbij spelen.

Hij rondde de Grotius specialisatieopleiding arbeidsrecht af (2017) en is lid van de Vereniging Arbeidsrecht Advocaten Nederland (VAAN). Daarnaast publiceert hij in vaktijdschriften (JIN, JAR en TAP).

Dankzij een master Frans en een jaar studie aan de Universiteit van Nice spreekt Sebastiaan naast Nederlands en Engels ook Frans.