Workx (re)organiseert

De coronacrisis heeft impact op iedereen. Het zijn moeilijke tijden en veel bedrijven ontkomen niet aan gedwongen afscheid van personeel. Dit is niet eenvoudig. En op juridisch gebied geldt een oerwoud aan regels waarmee rekening moet worden gehouden. Workx maakt dit overzichtelijk. Wij houden het graag simpel, in 3 stappen. Ontslaan is al moeilijk genoeg.

Stap 1. Voorbereiding

Workx heeft veel ervaring met reorganisaties. Wij weten wat er nodig is. We helpen graag met de voorbereidingen en het gereed maken van de benodigde informatie. Een goede voorbereiding is het halve werk, letterlijk.

Stap 2. Medezeggenschap

De ondernemingsraad vervult een belangrijke rol bij reorganisaties en moet tijdig in de besluitvorming worden betrokken. Dit is niet alleen wettelijk verplicht, onze ervaring leert dat dit ook voor begrip en vertrouwen zorgt. Uiteindelijk gaat het erom dat besluiten snel en zorgvuldig worden genomen. Wij helpen dit te stroomlijnen.
Naast de ondernemingsraad kunnen ook vakbonden een rol vervullen. Bijvoorbeeld als een cao dit voorschrijft of bij een collectief ontslag van 20 of meer werknemers. Als er geen ondernemingsraad is, kan het verplicht zijn een personeelsvergadering om advies te vragen. Wij helpen graag bij communicatie en het voldoen aan de verplichtingen in dit verband. Je kunt ons ook inschakelen voor het realiseren van een sociaal plan.

Stap 3. Uitvoering

Veel bedrijven kiezen voor ontslag met een beÃĢindigingsovereenkomst. Dit voorkomt procedures en geeft snel duidelijkheid. Hiervoor is uiteraard instemming van de medewerker nodig. Workx staat regelmatig werknemers bij. Wij weten wat belangrijk is en dat een heldere uitleg zwaar weegt. Wij helpen graag bij het opstellen van de begeleidende informatie en de beÃĢindigingsovereenkomsten.

Wij realiseren ook dat het niet altijd lukt om samen tot overeenstemming te komen. De UWV procedure biedt dan uitkomst. De hiervoor benodigde informatie nemen we mee in de voorbereidingsfase. Wij zorgen voor een plan B als plan A onverhoopt niet slaagt.

Workx beseft dat het onzekere tijden zijn. Daarom maken wij graag maatafspraken over de kosten. Dat zorgt voor wat zekerheid in onzekere tijden.

Met OR
Geen OR